Bildarkiv - Centralgaraget/RKN
___________________________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Betalningskuponger med skadeanmälan - Fordon.

Datum: 1960-tal.

Foto: Från Larssons samlingar/tow.se.
Ovan: omslagets framsida.


Ovan: omslagets insida.


Ovan: betalningskupongens framsida. Det fanns fyra svenska och två tyska.


Ovan: betalningskupongens baksida.


Ovan: den i tyskland gällande kupongens framsida.


Ovan: den i tyskland gällande kupongens baksida.


Ovan: omslagets baksida.
______________________________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.


___________________________________________________________________________________________________

Åter till Bildarkiv - Centralgaraget/RKN

Sidan skapad i Februari 2019.