Bildarkiv - Centralgaraget/RKN
___________________________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Tyskspråkig broschyr ARAL-RKN.

Datum: april 1962.

Foto: Från Larssons samlingar/tow.se.____________________________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.


___________________________________________________________________________________________________

Åter till Bildarkiv - Centralgaraget/RKN

Sidan skapad i April 2019.