Räddningskårens förbandslådor
_________________________________________________________________

Innehåll:

Bilförbandslåda

Förbandsl. (standard)

Industriförbandsl.

Industriförbandsskåp (mindre)

Industriförbandsskåp (större)

Bussförbandslåda

Stallapotek

Samaritväska

Förbandslåda (special)

Förbands- och industriskåp (special)
Räddningskåren saluförde en mängd olika förbandslådor och förbandsskåp. En av dom mest kända och populäraste produkterna från RKN var kanske förbandslådorna som ingick i bil- och familjeabonnemangen.

Förbandslådor fanns i olika storlekar och utförande, allt från den lilla bilförbandslådan vilken ingick i bilab. - avsedd att förvaras i bilen - till den större som ingick i familjeab. - avsedd att förvaras i hemmet - och till dom större industriförbandsskåpen. I RKN´s firmaabonnemang ingick förbandslådor och -skåp som tillval. Den sk stallapotekslådan ingick som tillval i lantbruksabonnemanget.

Ovan: Två storlekar av RKN´s förbands- lådor. Den vänstra var avsedd för bilen och ingick i fordons- abonnemanget och den högra ingick i familjeabonnemanget.


All komplettering av förbandsmateriel till privatpersoner och vissa firmaabonnemang ingick i abonnemanget och var kostnadsfri. I dagsläget känner vi till nio förbandslådor och -skåp från RKN i olika utförande och storlekar och ett mål är att få tag i åtminstone ett exemplar - och helst komplett - av varje till min samling.

1961 gjordes 1500 kompletteringar om dagen av förbandslådor enligt RKN´s egen tidning Räddnings-Nytt.

Ovan: Flinka damer fyller påsar med förbandsprodukter.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i December 2003.