Räddningskårens verksamhet
_________________________________________________________________

Innehåll:

Ambulans och bilbärgning

Grodmän och restvärdesräddning

Läkarbilar

Nytt! Hjälpte alla

Egen verkstad


Räddningskåren/Centralgaraget startade verksamheter och åtgärder som samhället sedan till stor del tagit hand om och/eller lagstiftat om som tex: Ambulanstransporter, bilbärgning, vägtjänstbilar, skolbussar, färdtjänst, säkerhetsselar, MC-hjälm, rattlås och halvljusanvändning.

Det i dag så självklara rattlåset på våra bilar var RKN bland dom första att införa på sina egna fordon. Inget av RKN´s fordon som var utrustat med rattlås stals någonsin!

Höger: RKN´s "Nyckelpigan" som användes vid låsöppningsuppdrag i Stockholm.


Ambulans och bilbärgning

Förutom ambulans- och bilbärgningsverksamheten som kanske RKN var mest känd för så kunde även RKN hjälpa till med tv-reparationer, vatten och avlopp, el, låssmed, ett nytt fönster i bostaden eller en ny ruta i bilen, laga oljepannor och utföra hissreparationer.

Man utförde även "stunt" i samband med filminspelningar (krock mellan fordon, sprängda bilar m m), ordnings- och väktaruppdrag och skötte parkering i samband med motor- och skidtävlingar m m. I samband med tex motortävlingar ingick det ofta Första Hjälpen av RKN i parkeringsavgiften inom parkeringsområdet.


Grodmän och restvärdesräddning

Våren 1951 fick RKN sin första utrustning för vattendykning. Den var av det slag som engelska marinen använt under kriget. Dom nyutbildade grodmännen fick nu lösa problem som bogserlinor i propellrar, bilar som kört ner i vattnet, olyckor där människor drunknat, tappade båtmotorer, kapsejsade båtar m m, m m.

Höger: RKN´s båt "Ila" som var stationerad i Stockholm. Dyk- och assistansbåt.

1951 anskaffades motorbåten "Ila" på 3,6 ton för att underlätta sjuktransporter och båtbärgning i Stockholms skärgård. "Ila" gjorde från begynnelsen 10 knop med en Pentamotor på 75 hk men utrustades något år senare på Resarövarvet med en V8-motor från Chrysler på 145 hk vilket resulterade att "Ila" med sina 19 knop blev en av de snabbaste båtarna i sin storleksklass i skärgården. Den 1 maj 1958 gjordes premiärturen med den nya motorn. Senare blev även "Ila" godkänd för för passagerartrafik med upp till 14 passagerare.

Restvärdesräddning och vakthållning vid eldsvådor fick RKN hjälpa till med. Vid översvämningar i källare stod RKN till tjänst med länspumpning och andra åtgärder. I Stockholm erbjöds RKN´s kunder även tjuvlarmservice.


Läkarbilar

En annan del av RKN´ verksamhet var transporterna av jourhavande läkare i Stockholm med omnejd. I samarbete med Stockholms läkarförening organiserades 1955 en jourverksamhet under nätter och helger med särskilda läkarbilar. Staden indelades i fyra distrikt och i varje distrikt patrullerade en bil med chaufför och jourhavande läkare. Dessa fordon var bland dom första i Sverige som försågs med mobiltelefon eller biltelefon som det hette först då ett provsystem togs i användning i Stockholms läkarbilar från nyåret 1955. Dom två anläggningar som dåvarande Televerket lånade ut var dom första biltelefonerna i kontinuerlig drift i Europa.

Läs mer om läkarbilarna här:


Hjälpte alla

RKN hjälpte naturligtvis även bilägare som fått något problem med sin bil eller folk som tex behövde ambulans eller hade andra problem och som saknade abonnemang hos RKN. Dessa uppdrag och tjänster togs det betalt för på sedvanligt sätt - kontant eller via faktura.

Höger: Räddningskåren på låsöppningsuppdrag.

I ett reklamblad från början av 1950- talet beskrevs Räddningskårens verksamhet så här :

"Hjälpens omfattning:

RÄDDNINGSKÅREN disponerar specialbyggda AMBULANS- och SJUKTRANSPORTBILAR av modernaste konstruktion samt BÄRGNINGS- och KATASTROFVAGNAR. Genom intimt samarbete med OSTERMANS AERO AB förfoga vi även över FLYGPLAN och helikopter för sjuktransporter.

RÄDDNINGSKÅREN biträder vid:

Ambulans- och sjuktransporter, förflyttning av invalider och konvalecenter. Assistans vid eldsvåda för att skydda inventarier, maskiner och lösöre. Assistans vid katastrofer och olyckor av alla slag. Länspumpning av källare vid översvämning, lås-service mfl uppdrag."


Egen verkstad

RKN hade egen verkstad där man byggde om och inredde stationsvagnar till ambulanser för dels det egna behovet och dels för leverans till hjälpstationerna. RKN ombesörjde även tillverkning och försäljning av bilbärgningstillbehör.

Förutom allt detta så var RKN mycket frikostig när det gällde reklammaterial - mängder med dekaler, broschyrer och trycksaker gavs ut. RKN gav även ut en egen tidning: "Räddningsnytt" som inte bara var en reklamtidning utan även innehöll redaktionellt material.

RKN var också ett självklart inslag när Svenska flaggans dag firades - överallt där det "hände något" fanns RKN på plats i reklamsyfte. Man hade samarbete med tex Radio Nord och arrangerade "misstävlingar" ("Honnörsflickan") i samarbete med veckotidningar.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.
Andersson, O. (1997). En resumé över 35 verksamhetsår. Förlag: Larmtjänst AB.
Bärgningskåren AB.
Ekström, G. (1986). Från larmklocka till blåljus. Förlag: Winbergs Förlags AB.

Tidningen: Motorbranschen.
Tidningen: Motor.
Tidningen: Motor Trafik.
Tidningen: Räddningsnytt nr; 2, 1959.
Tidningen: Räddningsnytt nr; 4, 1961.
Tidningen: Till Rors med Segel o Motor, 1959.

Intervjuer med och upplysningar av;
Asplund, Sven.
Karlsson, Rune. Fd ambulansförare RKN.
Lindskog, Ulf. Fd ambulansförare RKN.
Magnusson, Birger. Täby.
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i December 2000.