Räddningskåren i luften
_________________________________________________________________

Innehåll:

Samarbetsavtal

"Brödburken"

RKN inledde tidigt ett samarbete med Ostermans Aero AB som parallellt hade utvecklats till ett av de ledande privata flygföretagen i Skandinavien och vad beträffande trafik med helikopter var företaget det första civila flygföretaget i utanför USA.

Som abonnent i RKN hade man - förutom rätt till transport med konventionell ambulans - även kostnadsfri sjuktransport med flyg och helikopter om det av läkare bedömdes som nödvändigt.

Höger: På väg till eller i från helikopter. Trång med patient inne i maskinen men kanske bättre än att ligga utanför?


Samarbetsavtal

RKN slöt tidigt ett samarbetsavtal med Ostermans Aero och redan den 14'e januari 1948 genomfördes den första ambulansflygningen med helikopter (eftersom "Brödburken" då inte var uppfunnen transporterade man patienten inne i helikoptern).

Höger: Reklambild från RKN.

Det var fru Hilda Moberg på Färsö i Stockholms skärgård som hämtades av Osterman Aeros dåvarande flygchef Lars Westlund och lämnades på Mörby Lasarett (numera Danderyds Sjukhus). Fru Moberg lämnades på lasarettet inom en timme efter det att larmet hade mottagits av Ostermans Aero. Detta var mycket imponerande då det rådde snöyra vid tillfället.


"Brödburken"

1948 utprovade Ostermans dåvarande chefstekniker Göran Wallert sin nyutvecklade bårupphängning för Bell 47 (vilken var helikoptertypen som man opererade med under de första åren). Hans idé var att transportera patienten i en kabinförsedd bår på höger sida av helikoptern (piloten på Bell 47 sitter i vänstersits).

Den kabinförsedda bårens främre del av taket satt anslutet till helikopterns högra dörr och genom en öppning i den modifierade dörren förseddes patienten med den värmen som uppstod inne i flygkabinen. Den kabinförsedda båren kom senare att kallas "brödburken" bland de som jobbade med den.

Ovan och nedan: Dåtidens ambulanstransport med helikopter (ca 1948). Patienten låg i en kupa utanför! helikoptern i den sk "brödburken".Lär mer om Osterman här.
____________________________________________________

Källor:
Ekström, G. (1986). Från larmklocka till blåljus. Förlag: Winbergs Förlags AB.
Reklammaterial, RKN.

Intervjuer med och upplysningar av;
Gillberg, Rickard. Helikopterhistoriker.
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i December 2000.