Raymonds säkerhetssele - index
_________________________________________________________________

Innehåll:

Raymonds säkerhetsele - historik


1946 konstruerade Raymond Sjöqvist "Raymonds säkerhetssele" - med ryggsäcksfattning - som än i dag lever kvar hos tävlingsförare. Selen kallades också "RKN-selen".

"Raymonds säkerhetssele" var det första bältet på den svenska marknaden.

Senare under 1950- talet när bla Vattenfall genom sitt forskningsarbete tagit fram det sk tvåpunktsbältet uppstod det två skolor. Dels tvåpunktsbältet, typ "Vattenfall" och "M-selen", som sedan blev trepunktsbälte och dels "säkerhetsselen" som Raymond Sjökvist förespråkade.

Nackdelen med "säkerhetsselen" var att den var krånglig att använda och montera. Nackdelen med tvåpunktsbältet var att det vid ogynnsamma omständigheter inte skyddade som tänkt.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i September 2009.