Räddningskårens hjälpstationer och larmställen
_________________________________________________________________

Innehåll:

Sjuktransporter och bilbärgning

Antalet hjälpstationer ökade snabbt

Larmställen

Egna stationer

Redan i början på 1950- talet var RKN via ett nät av sk hjälpstationer rikstäckande.

Undan för undan hade ett nät byggts upp över hela landet med sk hjälpstationer. En hjälpstation kunde vare tex en taxi- eller ambulansstation, bärgningsföretag, bilverkstad eller en bensinstation.

Ovan: Hjälpstation - okänd ort. Dodge Suburban -57, B60720 och två st Ford Custom Country Sedan - 56 som ambulans, B73987, B34432 samt en Land-Rover B13791 som bogserbil. Foto: AK.

Ambulansägare, bilverkstäder, hantverkare, taxi och bensinstationer anslöt sig till RKN och kunde erbjuda hjälp med eller förmedling av tex ambulans- och sjuktransporter eller bärgningsbilar. Det var lite status i att vara RKN-representant och entreprenör åt RKN.


Sjuktransporter och bilbärgning

Hjälpstationerna utförde i första hand sjuktransporter och bilbärgning. I de större städerna fanns större resurser som transport av djur, länspumpning, dykningsarbeten, bilglasservice, fastighetsservice, restvärdesräddning vid brand m m.

Höger: Ännu en okänd station. Willys Jeep som bogserbil. Dodge Suburban A4713 (rödskyltad), Hudson 46/47 ambulans. Dodge ca 1950 som taxi samt en Chrysler 46-48 också taxi. Foto: AK.

Närmaste hjälpstation eller larmställe framgick av Räddningskårens abonnentservicebok - allmänt kallad "vägkartan" som ingick i abonnemanget.


Antalet hjälpstationer ökade snabbt

I mars 1951 fanns det 772 hjälpstationer fördelade över hela landet från Karesuando i norr till Trelleborg i söder. 1954 fanns 1300 stationer. 1961 fanns det enligt RKN´s egna siffror 4000 hjälpstationer anslutna till RKN genom avtal av mer eller mindre bindande karaktär förutom RKN´s egna stationer.

Ovan: Ytterligare en okänd station. Två st Ford Custom Country Sedan från 1956, B47244, B47245 som ambulans samt Opel Kapitän som taxi och en Willys Jeep som bogserbil. Foto: AK.

Någon som känner till något om ovanstående foto? Plats, personal eller fordon?


Larmställen

Förutom detta gjordes det under 1950- talet överenskommelse med landets oljebolag att utnyttja deras bensinstationer som larmställen, varifrån hjälpstationerna kunde larmas. Antalet larmställen uppgick till ca 3000.

Svenska Röda Korset hade 1961 ett nät av hjälpstationer (ca 400) ut efter landsvägarna i samarbete med RKN. Dessa hjälpstationer hade till uppgift att ombestyra att skadade fick första hjälpen och att transport ordnades.

Efter vägsträckan Malmö-Stockholm samt på en del andra vägsträckor hade dåvarande Televerket ca 115 sk hjälptelefoner utplacerade där bla RKN kunde nås. Dessa hjälptelefoner var tillgängliga för uppringning vid behov av bla läkare, sjukvårdsinrättning, sjuktransport, bärgning eller bogsering.

Ovan: Vägmärken från 1961 som visade vägen till närmaste Röda Korsets hjälpstation och till närmaste hjälptelefon


Egna stationer

De flesta RKN-stationer drevs i från början som tidigare nämnts - förutom huvudstationen i Stockholm - av privata entreprenörer taxi-, ambulans- och bärgningsföretag. I början på 1960- talet skaffade RKN i allt högre utsträckning egna stationer med egna fordon och egen personal. Dessa stationer var i första hand ambulansstationer och där RKN skrivit långsiktiga avtal med landstingen, kommuner och städer. Sådana stationer fanns 1962 i tex Stockholms län, Södermanlands län, Östergötlands län, Malmöhus län, Hallands län, Älvsborgs län, Göteborg o Bohus län samt Gävleborgs län. Det förekom också att RKN i akuta lägen tog över stationer i egen regi som tex hade gått i konkurs för att verksamheten skulle kunna fortsätta.
____________________________________________________

Källor:
Ekström, G. (1986) Från larmklocka till blåljus. Förlag: Winbergs Förlags AB.
Arkivmaterial från Räddningskåren.

Tidningen: Teknik för alla. 13/4 1951.

Intervjuer med och upplysningar av;
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i Januari 2002.