Utomlands med Räddningskåren
_________________________________________________________________

Innehåll:

Nordisk Redningskorps A/S

BV-ARAL

.
Räddningskåren startade tidigt samarbete med liknande organisationer i våra nordiska grannländer samt Västtyskland.

RKN ägde inga egna fordon utomlands utan samarbetade med dom organisationer som fanns i respektive land som tex Zone Redningskorps och Falcks Redningskorps i Danmark, Viking Redningstjeneste och Falken i Norge. Via det egna bolaget Nordisk Redningskorps A/S fanns det dock ett antal fordon stationerade i Danmark.

Det förekom relativt ofta att RKN´s ambulanser körde ut i europa och hämtade hem patienter.

Höger: Karta och förteckning över verkstäder, ambulanser och droskstationer i Norge från 1956.
Nordisk Redningskorps A/S

I mitten på 1950- talet startade RKN dotterbolaget Nordisk Redningskorps A/S i Köpenhamn. Bolaget hade till uppgift att i Danmark ombesörja hjälp åt RKN´s abonnenter vid bilmissöden, olycksfall och akuta sjukdomsfall.

Höger: Karta och förteckning över kontaktställen och hjälpsstationer i Danmark från 1956.

Den av Kungl. Danska Automobilklubben (KDAK) och Zone Redningskorps ägda organisationen SOS-International A/S fick i slutet på 1950- talet ekonomiska svårigheter och uppköptes av
Nordisk Redningskorps A/S.

I samband med Räddningskårens nedläggning såldes alla aktier i Nordisk Redningskorps A/S runt årsskiftet 64/65 till Larmtjänst AB och Nordisk Redningskorps A/S avvecklades.


Danskreg. bil från SOS-International/Nordisk Redningskorps på besök i Stockholm. Troligen visar man vid fototillfället bärgningsbilens alla finesser.


Uppställning Nordisk Redningskorps. Det var troligen de två bortre ambulansvagnarna som såldes till Zonen i Glostrup och Kalundborg, året 1959/60. Observera även skylten och dekalerna på vagnarna med RKN-stjärnan i mitten och med texten "Nordisk Redningskorps".


BV-ARAL

I Västtyskland samarbetade RKN med bensinstationskedjan BV-ARAL vilka ombesörjde förmedling av hjälp.

Höger: Broschyr från tyska ARAL - på svenska - vilken innehåller kartor, telefonnummer samt valutatabeller m m. Från 1955.

Undan för undan utökades dom länder vilka RKN hade representanter i och 1961 hade RKN representanter i hela västeuropa. Vid färd utomlands fanns nu en bok kallad "Utlandsservice" vilken innehöll - förutom sedvanliga kartor - även turistinformation och råd om vilka handlingar som behövdes vid utlandsresor.

Boken innehöll även visum- och passregler, uppgifter om båt- och färjeleder och avståndstabeller. Förutom detta fanns telefonnummer och adress till RKN´s kontaktställen, lokal ambulans, polis, bärgare samt skandinavisktalande läkare m m.

Höger: "Utlandsservice" från 1961.


____________________________________________________

Källor:
Arkivmaterial från RKN.

Intervjuer med och upplysningar av;
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i April 2003.