Räddningskårens betalningskuponger
_________________________________________________________________

Innehåll:

Räddningskårens betalningskuponger användes som betalningsmedel.

Höger: Framsidan på betalningskupong för fondonsabonnemang.

Här fylldes i förutom tid och datum av den som utförde hjälpen även: Vad hjälpen avsåg, vilket fordon som används, kostnad körstäcka m m.

Foto: Från Larssons samlingar/tow.se.
Höger: Baksidan på betalningskupong för fordonsabonnemang vilken fylldes i med personuppgifter av den hjälpbehövande. Även "sjukdomens eller skadans art", ev. försäkringsuppgifter, regnr. på fordonet antecknades här m m.

Foto: Från Larssons samlingar/tow.se.

Vid medlemskap erhölls ett häfte med betalningskuponger som skulle användas som betalning vid inträffade händelser som krävde hjälp och transport av bärgningsbil och/eller ambulans.

Dom vanligaste abonnemangen var fordonsabonnemang i vilket det ingick bilbärgning vid driftstopp, dikeskörningar m m och transport av förare och passagerarare till sjukhus eller läkare i samband med trafikolyckor.

Det bärgnings-, taxi-, eller ambulansföretag som utförde hjälpen skickade sedan in
kupongen till Räddningskårens huvudkontor i Stockholm som därefter ombesörjde betalning för transporten.

I de fall kontant betalning hade gjorts för hjälp utförd av företag som ej accepterade Räddningskårens kuponger skulle -"Kvitto å eventuellt kontant betald hjälp skall jämte fullständig ifylld kupong snarast möjligt och senast inom tre månader insändas till Räddningskårens skadeavdelning, Box 7072, Stockholm 7".
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.

Intervjuer med och upplysningar av;
Karlsson, Rune. Fd ambulansförare RKN.
Lindskog, Ulf. Fd ambulansförare RKN.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Tack till Omar Ljungberg, Västervik för kuponghäften.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i Januari 2000.