Räddningskårens betalningskuponger
_________________________________________________________________

Innehåll:

Räddningskårens betalningskuponger användes som betalningsmedel.

Höger: Framsidan på betalningskupong för fondonsabonnemang.

Här fylldes i förutom tid och datum av den som utförde hjälpen även: Vad hjälpen avsåg, vilket fordon som används, kostnad körstäcka m m.

Foto: Roger Larsson.


Höger: Baksidan på betalningskupong för fordonsabonnemang vilken fylldes i med personuppgifter av den hjälpbehövande. Även "sjukdomens eller skadans art", ev. försäkringsuppgifter, regnr. på fordonet antecknades här m m.

Foto: Roger Larsson.

Vid medlemskap erhölls ett häfte med betalningskuponger som skulle användas som betalning vid inträffade händelser som krävde hjälp och transport av bärgningsbil och/eller ambulans.

Dom vanligaste abonnemangen var fordonsabonnemang i vilket det ingick bilbärgning vid driftstopp, dikeskörningar m m och transport av förare och passagerarare till sjukhus eller läkare i samband med trafikolyckor.

Det bärgnings-, taxi-, eller ambulansföretag som utförde hjälpen skickade sedan in
kupongen till Räddningskårens huvudkontor i Stockholm som därefter ombesörjde betalning för transporten.

I de fall kontant betalning hade gjorts för hjälp utförd av företag som ej accepterade Räddningskårens kuponger skulle -"Kvitto å eventuellt kontant betald hjälp skall jämte fullständig ifylld kupong snarast möjligt och senast inom tre månader insändas till Räddningskårens skadeavdelning, Box 7072, Stockholm 7".
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.

Intervjuer med och upplysningar av;
Karlsson, Rune. Fd ambulansförare RKN.
Lindskog, Ulf. Fd ambulansförare RKN.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Tack till Omar Ljungberg, Västervik för kuponghäften.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i Januari 2000.