Räddningskårens logotyper
_________________________________________________________________

Innehåll:

En föregångare

Centralgaragets Räddningskår

Den första logotypen

RKN-stjärnan

I flera versioner och storlekar

Lagerkransen

RKN-skölden

Ny logotype - och den sista

Grundlogotypen lever vidare


Räddningskåren var på många sätt en föregångare - även när det gällde marknadsföring och reklam. RKN´s logotyper var färggranna och syntes väl. Reklamen var med ett modernt ord ganska så "aggressiv".

Att göra en korrekt sammanställning av när eller hur länge en viss logotype eller hur länge tex ett visst brevpapper använts är näst intill omöjligt. RKN´s logotype fanns under årens lopp i många olika utförande - det fanns tex en dekal som användes till mindre fordon och en annan typ av dekal till större fordon såsom bussar och bärgare.

Höger: En logotype från början av 1950- talet. Senare ersattes amfibi- flygplanet av en helikopter. Användes i olika sammanhang. Fanns även i svart/vitt utförande samt spegelvänd.

I tryck fanns logotyper också i olika utförande under åren. Allt från den lilla enkla från tex frankeringsmaskiner till den lite mer påkostade i reklambroschyrer m m. Storleken på tex trycksaken spelar in - ju mindre tryck desto mindre detaljer och text. Vidare så har det betydelse om tex trycksaken är i svartvitt eller i färgtryck osv.

Med andra ord är årtal m m i vissa fall ytterst osäkra - många gör ju tex slut på sitt gamla lager av brevpapper o dekaler innan man tar det nya i bruk - men man kan ändå dra vissa slutsatser genom att studera gamla bilder, reklam, brevpapper och regelbundet återkommande tryckalster såsom almanackor m m.


En föregångare

RKN var som sagt en föregångare när det gällde marknadsföring och reklam. Dokument visar att RKN la upp till en miljon kr per år i reklam och PR! Broschyrer, kuvert, brevpapper och övrigt reklammaterial var påkostat och färggrant. Ett annat exempel är de "för grant målade ambulanserna" som ett äldre brandbefäl uttryckte sig en gång i slutet på 1950- talet, "ambulanser bör vara diskreta" ansåg han. RKN hade redan i slutet på 1940- talet - för att åter igen använda ett modern ord - profilerat sig genom att övergå ifrån helsvarta till röd/svarta ambulanser. RKN var också bland de första att måla sina bärgningsbilar röd/gula - en målning som i hög grad lever kvar än i dag. Vidare var RKN en av de första att ha sin logotype anbringad på taket på sina fordon.


Centralgaragets Räddningskår

Den nya räddningskåren var en underavdelning till företaget Stockholms Centralgarage. På ett av de första dokumenten som finns bevarade från ca 1947 benämns den nya räddningskåren som "Centralgaragets Räddningskår". Ingen speciell logotype fanns för den nya räddningskårdelen.

Ovan: Brevhuvud från ca 1947 där den nya räddningskåren omnämns. OBS logotypen under "Stockholm" som även fanns på de första fordonen.


Den första logotypen

Ce-Ge, Centralgaragets Räddningskår - som det hette när allt startade 1947 - var det nystartade företagets första logotype. På fordon fanns en helt annan och mer "rundad" logotype - vit text på svart botten. Dessa två logotyper förekommer på dokument och på bilder av fordon fram till ca 1950.

Ovan: Ett av det nystartade Räddningskårens första logotype från en reklambroschyr från ca 1947. Fanns i rött och svart utförande.

Bilder på de första ambulanserna visar också att fordonen var utmärkta med ett VITT kors i bla den tidstypiska lampan på taket men det finns även bilder på tidiga RKN ambulanser med ett rött kors på sidan.

Höger: Märkning av fordon och brevpapper m m från 1949. I svart på fordon men fanns även i andra kulörer för tryck bla i blått på kuvert. Obs att de två inre ringarna bildar ett "C" och "G".


RKN-stjärnan

Man har många gånger läst i press att Raymond Sjöqvist kom på den nya - och senare använda logotypen som bestod av ett spetsigt kors eller stjärna - när han bläddrade i ett nummer av tidskriften "Det Bästa" i slutet på 1940- talet. Detta är troligen inte sant då Per Raymond Sjöqvist (son till grundaren av RKN Raymond Sjöqvist) berättat flera gånger, bla vid en intervju i juli 2006 hur det låg till - men det finns en koppling till "Det Bästa", men mer om det längre fram...

Per Raymond Sjöqvist berättar: "Dåvarande generalsekreteraren i Svenska Röda korset kallade upp min far för han hade hört talas om att det åkte omkring privata ambulanser i Stockholm med rödakorsemblem på dörrarna och det fick de inte göra. Min far och Gustav Hubert åkte upp till Röda Korset och de lät meddela att de skulle kunna acceptera att RKN åkte omkring med röda kors men det förutsatte att RKN betalade en viss ersättning till Röda Korset per kors. Detta var på en sådan nivå att min far inte ansåg det vara intressant".

"Min far lät då köra upp en ambulans och en vit målarburkfärg och så lät han måla över hörnen på korset - frågade hur mycket man måste måla över för att det inte skulle vara ett kors - och till slut fick man fram en fyruddig stjärna. Denna historia är ingående beskriven av min far".

Det finns en bakgrund till "Det Bästa" men den hade inte med Röda Korset att göra utan med Sovjet.

"Efter mötet med Röda Korset gick det en tid och så blev min far uppkallad till Sovjets ambassad som låg på Villagatan på Östermalm vid den tiden. Med skarpa ordalag blev han tillsagd att sluta att åka omkring med den Röda stjärnan på bilarna då detta var Sovjets nationaltecken". Ryssarna kunde inte skilja på en fyr- eller femuddig stjärna".

"Men då kom min far på att han hade hittat en artikel i "Det Bästa" där ett varuhus i Kanada i åtskilliga år hade haft en femuddig röd stjärna på taket som snurrade. Min far förklarade att de själva hade tagit en femuddig stjärna som snurrade på ett varuhus i Kanada"
- och därmed var den historien ur världen.

Det första kända exemplet på en egen logotype för RKN är från slutet på 1940- talet där man skriver ordet "Räddningskåren" mycket elegant i ljusröd "skrivstil" med vit skuggning. Fanns även i svart och då med grå skuggning.

Ovan: RKN´s första kända logotype där inte Centralgaraget omnämns. Fanns på brevpapper m m.

Ganska snart - omkring 1950 - gick man över till ett annat och mer modernt typsnitt där namnet skrevs med röda
versaler - med eller utan "mellanslag" mellan
bokstäverna. Fanns även i kursiv stil.

Ovan: Det nya typsnittet som kom runt 1950. Användes fram till ca 1962.

Omkring 1950 började RKN-stjärnan eller det spetsiga korset som en del sa att användas, dels i lampan på taket och dels i dekalform på fordon, på brevpapper, kuvert och i olika reklamsammanhang som annonser m m, men fortfarande var den "slutliga" och senare så välkända logotypen inte riktigt klar.

Höger: RKN-loggo från tidigt 1950- tal. Fanns troligen i både färg (rött) och svart (för svartvitt material).

Man prövade sig fram - gammalt arkivmaterial visar att olika logotyper fanns på samma broschyrmaterial m m. Logotypen ovan är i från en broschyr från tidigt 1950- tal.

I en annan version placerades bokstäverna "R", "K" och "N" ur namnet "Räddningskåren" inuti stjärnan. Vita bokstäver - som satt "ihop" - på svart stjärna och med området inuti ringen vit (när den trycktes på foto m m) eller med området inuti ringen genomskinlig (när den trycktes på neutral bakgrund) vilket användes i tidningsannonser m m då trycket var svartvitt. Denna logotype fanns även i utförande med vita bokstäver med röd botten i de fall man använde färgtryck.

Höger: RKN-loggo från tidigt 1950- tal. Oftast med vit eller genomskinlig bakgrund.

Nästa steg var att cirkelformat skriva orden "Räddning" respektive "Kåren" runt stjärnan, avdelade med två punkter. Stjärnan trycktes ofta i rött och texten i svart. Fanns även i en grön! version på abonnemangsbrev.

Höger: RKN-loggo från 1954. Oftast med vit, gul eller genomskinlig bakgrund.
Slutligen sammanslogs alltihop; bokstäverna "R", "K" och "N" ur namnet "Räddningskåren" placerades nu inuti stjärnan och texten "Räddnings" respektive "Kåren" i en cirkel innanför "ringen" avdelade med en punkt. Ytterkantan av ringen var i vissa fall avgränsad av en röd rand. Nu var man nära den slutgiltiga utformningen!

Höger: RKN-loggo från mitten av 1950- talet. Oftast med vit, gul eller genomskinlig bakgrund.

Stjärnan utvecklades sedan till att bli "tre-dimensionell". Stjärnan var nu oftast röd och svart, eller ljus- och mörkröd. Stjärnan var dessutom lite mindre - spetsen slutade nu någon millimeter före den rundade texten. Bokstäverna "R", "K" och "N" - som nu var "isärflyttade" - var oftast vita eller genomskinliga men kunde även vara svarta. Bakgrunden var oftast gul (på fordon och reklamskyltar), vit (på foto m m), eller genomskinlig (brevpapper m m). Dessa fyra logotyper förekommer parallellt under hela 1950- talet - i något olika utförande - beroende i vilket sammanhang de användes. Dock verkar den "tredimensionella" stjärnan ha varit den vanligast använda logotypen.

Ovan: Den slutgiltiga och den mest vanliga logotypen. Oftast med vit, gul eller genomskinlig bakgrund.


I flera versioner och storlekar

RKN´s runda logotype fanns i många olika storlekar - allt från små plastdekaler att klistras tex på vindrutans insida på personbilar, de större dekalerna som monterades på fordon, plåtskyltar till verkstäder och hjälpstationer - till mycket stora plåtskyltar som monterades på husfasader m m. Vidare fanns RKN´s runda logotype med "tilläggstavlor" i underkant med tex texten; "Abonnemangskontor" eller "Hjälpstn".

Ovan: Skylt som monterades i anslutning till RKN´s hjälpstationer. Den avbildade skylten satt så sent som sommaren 2001 monterad på väggen inne i garaget hos ett privat ambulansföretag på västkusten.


Lagerkransen

För att ytterliggare förvirra fanns logotypen i ytterligare ett utförande med en lagerkrans runt om. Med en något ljusare gul nyans på bakgrunden och med gula bokstäver i stjärnan och med en röd ring i ytterkanten. Finns avbildad på fordon under senare delen av 1950- talet (kanske en jubileumslogotype framtagen med anledning av firandet RKN 10 år?).

Höger: En logotype som man sällan ser. Fanns dock på vissa fordon under andra halvan av 1950- talet.


RKN-skölden

Under en period - tidigt 1950- tal - och i vissa sammanhang tex på kontorsmappar användes en logotype som bestod av riddare iklädd rustning med sköld. "RKN-skölden är bästa skyddet" löd budskapet. Denna logotype förekom inte så ofta och försvann så småningom.

Höger: RKN-skölden - användes sparsamt.


Ny logotype - och den sista

1962 ungefär - och hade troligen med Thules köp av RKN att göra - kom en ny logotype, enklare och renare och till viss del en återgång till den första stjärnan.

Höger: Omkring 1962 kom en ny logotype. Denna användes på brevpapper m m.

Namnet "Räddningskåren" skrevs i ett nytt typsnitt där bokstäverna satt tätare ihop. Borta var nu 1950- talets färggranna och kanske lite överdrivna logotyper - nu var det diskretion som gällde.

På fordon m m kom en ny rund logotype - också här med en enklare stjärna med ett "R" mitt i. Dessa två logtyper användes fram till RKN´s avveckling.

Höger: Denna logotype användes på fordon m m.


Grundlogotypen lever vidare

RKN´s sista logotype "övertogs" av det i juni 1965 nystartade företaget Bärgningskåren fast med omkastade färger - GULA bokstäver på RÖD botten och med samarbetspartnern MRF´s (Motorbranschens Riksförbund) logotype i mitten.

Höger: Bärgningskårens logotype under åren 1965 till 1992.

RKN´s "grundlogotype" - med anor från 1950-
talet - används än i dag av Assistancekåren (som kan sägas i rakt nedstigande led härstammar från RKN). Nu åter med GUL bakgrund men med RÖDA bokstäver förutom de tre "A" som är svarta. Det svarta "A:et" i Assistancekårens logotyp föreställer för övrigt förutom just ett "A" även en VÄG om man tittar noga! - men det är - som det brukar heta, en helt annan historia.

Höger: Assistencekårens logotype från 1992.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmaterial från RKN.

Intervjuer med och upplysningar av;
Sjöqvist, Per Raymond (son till Raymond Sjöqvist).
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i April 2003.