Raymond Sjöqvist
_________________________________________________________________

Innehåll:

Osterman AB

Gengastiden

Kriget

Säkerhetsselen

Räddningskåren

Efter Räddningskåren

Comet Taxi

Svenska Räddningskåren

Gula KorsetRaymond Sjöqvist är för de flesta - i alla fall av oss lite äldre - känd som grundare av och chef för Räddningskåren men hade fler strängar på sin lyra. Sjöqvist började som bilmekaniker hos Osterman 1931 och gjorde snabbt karriär.

Raymond Sjöqvist började sin karriär som sjuåring med att vattna hästar för två öre spannen. När han senare den 14 november 1927 tog sitt körkort hade han genom mycket hårt arbete sparat ihop 10 000 kronor på en sparbanksbok. Inte illa med tanke på dåtidens penningvärde.


Hans Osterman AB

1931 anställdes Sjöqvist vid Hans Osterman AB som bilmekaniker men avancerade snabbt till säljare och han blev snabbt en av Ostermans bästa säljare. Det påstås att Sjöqvist sålde bilar för en miljon kronor per år i början av 1930- talet! Sjöqvist hade en sällsynt förmåga att vara före sin tid och ha en känsla för vad som skulle slå och hade känsla för PR. Sjöqvist fick snabbt fria händer att på egen hand fritt göra affärer i företagets namn. 1938 startade Sjöqvist Ostermans Bilskola (som senare bytte namn till CE-GE bilskola). Under åren 1938 till 1955 (då bilskolan lades ner) utexaminerades ca 6500 personer. 1939 utses Sjöqvist till chef för Centralgaraget.

Höger: Raymond Sjöqvist i Räddningskårens uniform. Bilden troligen tagen omkring 1960.

Raymond Sjöqvist var även en duktig tävlingsförare samt gjorde i samband med RKN´s bildande långa strapatsrika nonstopp-körningar för att se hur långt och länge en människa kunde köra bil.

En av Sjöqvist största tillgångar var servicekänslan - en tillgång som visade sig mycket värdefull i samband med starten av RKN 1947.


Gengastiden

I början på 1930- talet experimenterades det med gengas. Tanken var att åkare - i första hand på landsbygden där bränslet fanns - med skattelättnader skulle gå över till gengas och därigenom minska bensinberoendet. Så blev det inte - bensinen var mera bekvämt och lättskött men hårdare tider skulle stunda. Sjöqvist försåg sig med ett lager av gengasaggregat och var därför väl förberedd när bensinen blev ransonerad den 3 oktober 1939.


Kriget

När bensinen tröt på hösten 1939 och kriget stod för dörren började folk kontakta bilfirmor för att - mer eller mindre i panik - försöka sälja sina bilar. Inte många företag vågade köpa begagnade bilar som läget var men Sjöqvist vågade, under några månader i början av kriget köpte Sjöqvist ca 2000 bilar!

Dessa bilar som hade köpts mycket billigt ställdes undan i väntan på bättre tider förutom de fordon som var lämpliga att köra på gengas. Senare under krigsåren gjorde RS affärer med kolbränsle, kolugnar och destillerade motorbränslen.

Efter kriget såldes de bilar som fem år tidigare köpts för några få hundralappar för uppemot 5000 kronor styck.


Säkerhetsselen

1946 släppte Raymond Sjöqvist ut sin första "säkerhetssele", en konstruktion som till att börja med inte var helt bra med sina smala axelband och enkla låsanordningar - ingen kunde i sin vildaste fantasi förstå de krafter som släptes lösa vid tex en frontalkrock. 1956 kom en förbättrad version som kallades; "Raymonds säkerhetssele m 56". Förutom säkerhetsselen tog Sjöqvist initiativ till andra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som; flytvästar på sjön under 1950-talet, skyddshjälm för mc-förare 1955, varningstriangel för bil 1957 samt halvljusanvändning under dagtid 1959 m m.


Räddningskåren

1947 startade Räddningskåren och Sjöqvist utses som dess chef. Under de 16 år RS ledde RKN utvecklades företaget från en blygsam start med ett fåtal fordon till ett av Sveriges mest kända företag inom ambulansverksamhet och bilbärgning m m.

Höger: Raymond Sjöqvists visitkort.


Efter Räddningskåren

1963 slutade Raymond Sjöqvist på Räddningskåren. Vår personliga uppfattning - som grundar sig på både fakta och "skvaller" - är den att Raymond Sjöqvist slutade i protest mot försäkringsbolaget Skandias slakt och nedläggning av hans livsverk, Räddningskåren.

Enl uppgift hade Sjöqvist ett avtal med sin arbetsgivare som sa att han vid avslutande av anställning inte fick starta någon konkurrerande verksamhet på tre år.

Sjöqvist startade i stället företaget Raymond Sjöqvist & Son som sysslade bla med försäljning av säkerhetsbälten, fastighetsaffärer samt var "kommunikationskonsulter" samtidigt som Raymond Sjöqvist tillsammans med sin son, Per Raymond Sjöqvist skissades på flera affärskoncept med namn som Comet Taxi, Svenska Räddningskåren och Gula Korset. Raymond Sjöqvist hade många idéer ang sina affärskoncept och detta har gjort att en viss sammanblandning har skett under åren i bla press mellan de ovan nämnda planerade företagen.


Comet Taxi

1966 presenterade Sjöqvist sina planer på Comet Taxi som var tänkt att i första hand vara en
taxiorganisation med mycket god service som det främsta konkurrensmedlet enligt då ett nytt system. Ett system vilket bla innebar att föraren skulle köpa in sig i bilen och sedan dela det inkörda beloppet mellan föraren och företaget. På detta sätt skulle ett större vinstintresse uppstå hos föraren. Endast "pålitliga" förare skulle komma i fråga.

Ovan: Raymond Sjöqvist presenterar sina företagsplaner 1966. Fordonen m m ser ut att vara en blandning av företagen Svenska Räddningskåren, Comet Taxi och Gula Korset. Logotypen på flera av fordonen består av bla ett "R" och "Konsult" dvs Raymond Sjöqvist & Son´s logotype. Man kan notera att färgsättningen på fordonen inte är enhetlig men antagligen prövade man sig fram. Foto från TV nr. 9, 1966.

Bakgrunden till denna företagsidé var att det under 1960- talet var brist på taxibilar under vissa tider stor i våra storstäder. Det var även vissa tider svårt att komma fram till taxi´s telefonister. Taxiverksamheten var också hård reglerad av myndigheterna.

Ovan: Än i dag finns merparten av dessa modeller kvar i Per Raymond Sjöqvist´s arkiv. Det är dessutom han som målade bilarna. 1966.

För att förbilliga inköp och service av fordon var det tänkt att endast två fabrikat skulle användas och antalet fordon beräknades till 250 stycken - varav 50 skulle vara kombibilar - i en första omgång.

Bilarna skulle vara lackerade i gult och blått och vara utrustade med ett roterande ljus på taket som skulle vara i funktion när bilen var ledig.

Att inte denna organisation trots allt kom till stånd är okänt - det söktes aldrig tillstånd (kanske pga att tillstånd för denna verksamhet ej var möjlig att få) och planerna rann ut i sanden.


Svenska Räddningskåren

Svenska Räddningskåren var tänkt att starta på "Dagen H" dvs den 3 september 1967 och skulle fungera på samma sätt som Räddningskåren men av skäl som vi inte känner till blev det av detta intet. Planerna finns beskrivna i press så sent som 1984.

Höger: En av flera logotyper för det planerade företaget Svenska Räddningskåren. Från Per Raymond Sjöqvist´s samlingar.


Gula Korset

Det var meningen att Räddningskåren skulle ha det gula korset som logotype men det hade reg som varumärke av Zone i Danmark. Zone bevakade inte rättigheterna utan när tiden gick ut omkring 1966 så "högg" familjen Sjöqvist rättigheterna. Symbolen och varumärket "Gula Korset" lever än i dag - Yellow Cross Safety AB (YCS) - med Per Raymond Sjöqvist som huvudägare.

Detta var en bråkdel av allt man kan läsa i äldre material om Raymond Sjöqvist - och som tidigare nämnts - var en föregångare inom bil- och räddningsbranschen. Raymond Sjöqvist avled i juni 1989 i en ålder av 79 år.
____________________________________________________

Källor:
Eget arkiv.

Tidningen: Motortrafik nr. 2. 1984
Tidningen: Teknikens Värld nr. 9. 1966

Intervjuer med och upplysningar av;
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.
Sjöqvist, Per Raymond (son till Raymond Sjöqvist).
Öhrlund, Claes Göran (vars far arbetade på RKN)

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Tack till Per Palm för inskickat material.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i December 2003.