Organisationsplan för AB Stockholms Centralgarage
___________________________________________________________________________________________________

Innehåll:

Organisationsplan för AB Stockholms Centralgarage, mars 1956.

Foto: Från Bengt Berggren.
______________________________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.


___________________________________________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i November 2014.