Räddningskårens läkarbilar
_________________________________________________________________

Innehåll:

143 larm första passet

Biltelefon

Husläkarsystemet

I samarbete med Stockholms läkarförening organiserades from den 1:e jan 1955 en jourverksamhet under nätter och helger med särskilda läkarbilar. Staden indelades i fyra distrikt och i varje distrikt patrullerade en bil med chaufför och jourhavande läkare.

RKN´s läkarbilssystem debuterade på nyårsdagen 1955 i Stockholm. Systemet med särskilda läkarbilar infördes bla för att avlasta akutmottagningarna. Det hade även tidigare funnits ett system med jourläkare i mindre omfattning men då hade jourhavande läkare kört med egen bil. Systemet med egen bil var enligt uppgift inte populärt bland läkarna och det var svårt att få tag i läkare till den anstängande jourtjänsten.

Ovan: Ambulans från RKN som användes för transport av jourhavande läkare. Ford Country Sedan från 1955. Bilen är lackerad i RKN:s färger rött och svart. Utrustad med telefon, larmanordning och bår för patient.


143 larm första passet

Enbart under det första passet fick de fyra bilarna 143 larm varav 97 fick läkarbesök. De övriga 46 fick goda råd och recept per telefon. Kostnaden för patienten var, förutom läkarens arvode: 8 kr inom staden och 12 kr i förorterna.

Tillgänglig statistik visar att det under de första 10 dagarna i jan 1955 gjordes totalt 927 transporter.


Biltelefon

RKN´s läkarbilar var bland de första i Sverige som försågs med mobiltelefon eller biltelefon som det hette först då ett provsystem togs i användning. De två anläggningar som dåvarande Televerket lånade ut var de första biltelefonerna i kontinuerlig drift i Europa.

Första tiden var läkarbilarna i trafik vardagsnätter (19-07) samt dygnet runt på helger.

Höger: Austin som läkarbil och med möjlighet att ta en liggande patient.

Först användes Räddningskårens ambulanser kvällar och nätter, som ändå hade låg beläggning under den delen av dygnet som jourbilar.

Men bla pga att verksamheten senare utvidgades till att gälla hela dygnet skaffades runt 1960 särskilda fordon, ofta vanliga personbilar av märket Austin ombyggda för att i nödfall ta en bår. Senare kom Ford Falcon och Volvo Amazon till användning. Båren i läkarbilarna försvann senare pga att den nästan aldrig kom till användning. Fanns behov av liggande patienttransport kallades det på ambulans som förde den sjuke till sjukhus och läkaren kunde fortsätta till nästa patient. Allmänheten kunde inte själv larma jourhavande läkare utan alla larm gick via Sjukvårds- upplysningen som efter påringning från den sjuke eller anhörige larmade läkarbil, eller i förekommande fall, ambulans direkt.


Husläkarsystemet

Husläkarsystemet och de nya vårdcentralerna slog i viss mån undan benen för läkarbilverksamheten och verksamheten minskade under den första delen av 1960- talet. Läkarbilverksamheten togs i samband med RKN´s nedläggning över av taxi under en kort tid - 1965 blev Bärgningskåren ny åtgörare.

Ovan: Svart/vita Volvo Amazon från Stockholms taxi som användes för transport av jourhavande läkare.
Foto: Motor.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.

Tidningen: Morgon Tidningen 2 jan 1955.
Tidningen: Svenska Dagbladet 2 jan 1955.

Intervjuer med och upplysningar av;
Karlsson, Rune. Fd ambulansförare RKN.
Lindskog, Ulf. Fd ambulansförare RKN.
Magnusson, Birger. Täby.
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i Juni 2000