Räddningskårens ambulansverksamhet
_________________________________________________________________

Innehåll:

Fordonen

I huvudsak egna abonnenter

Allmänna sjukförsäkringen

Räddningskårens ambulansverksamhet utvidgades snabbt under 40- och 50-talet eftersom möjligheten att transportera sjuka och skadade strax efter kriget inte var tillräckliga i jämförelse med olycksutvecklingen.

Som exempel kan nämnas att vid tiden efter kriget så fanns det i Stockholm endast 14 ambulanser varav en tredjedel ständigt var ur drift pga verkstadsbesök m m.


Fordonen

De fordon som användes var i första hand amerikanska stationsvagnar i standardutförande, dvs varken förlängda eller med förhöjt tak.

Höger: International Travelall från 1962.

De flesta amerikanska fabrikat användes och den första amerikanska ambulansen var en Chrysler från 1937 tillsammans med en Volvo från 1939 som togs i bruk år 1945 - senare kom fabrikat som Kaiser, Dodge Suburban, Plymouth Suburban, Rambler Custom och Chevrolet i olika utförande. Ford Country Sedan och Ford Falcon Wagon var också en mycket vanlig ambulans. Under den första tiden användes även en Austin 125 och Volvo skåpbilar.

I början av 1960- talet prövades större bilar som Dodge 100, Chevrolet Truck och International Travelall. Man prövade även mindre fordon som Citroén, Valiant, Ford Falcon och Chevrolet Nova (det ansågs i början på 1960- talet att det skulle finnas två slag av ambulanser - en större typ som olycksambulans där vårdutrymmet prioriterade och en mindre typ som sjuktransportbil där snabbhet, väghållning och komforten för patienten prioriterades). En och annan MB användes också. Jeep användes som terrängambulans och stora Citroén skåpbilar - med plats för fyra bårar - användes som katastrofambulans.

RKN´s entreprenörer använde i huvudsak samma sorts fordon men kunde även använda fordon som Peugeot, Volvo Amazon Kombi och Duett.


I huvudsak egna abonnenter

Räddningskårens ambulansverksamhet omfattade till att börja med i huvudsak endast egna kunder enl abonnemangsprincipen.

Höger: RKN under utryckning. Med lätt "uppställ" - allt för fotografen. Bilen är en Plymouth Suburban - 58.

RKN hjälpte naturligtvis även de som behövde ambulans men som saknade abonnemang hos RKN. Dessa uppdrag och tjänster togs det betalt för på sedvanligt sätt - kontant eller via faktura. Ambulanstransport ingick både i fordonsabonnemang och familjeabonnemang - även med flyg och helikopter om så erfodrades - till närmaste sjukhus eller läkare. RKN inledde tidigt ett samarbete med Ostermans Aero AB.


Allmänna sjukförsäkringen

Den år 1956 införda allmänna sjukförsäkringen fick som konsekvens för RKN att det blev landstingen som i allt större utsträckning blev uppdragsgivare åt RKN till skillnad mot tidigare då privatpersoner med abonnemang var den största kunden.

Höger: RKN vid en trafikolycksplats. Chevrolet från 1957 som ambulans. Från Hemmets Journal nr 21, 1959.

RKN hade i början av 1960- talet ambulansavtal med landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Göteborg och Bohus, Älvsborg samt Hallands län. RKN hade även avtal med Gävle stad (som inte sorterade under landsting) samt ett antal kommuner, i egen regi eller via avtal med taxiföretag och liknande. Men fortfarande var permissionsresor till och från bostaden en viktig inkomstkälla för RKN eftersom de resorna inte omfattades av den allmänna sjukförsäkringen utan fick betalas av patienten.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.
Hemmets Journal. Nr: 21, 1959.
Räddningsnytt. Nr: 2, 1961.
Intervjuer med och upplysningar av;
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Räddningskåren

Sidan skapad i Juni 2000