Bildarkiv - Centralgaraget/RKN
___________________________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Abonnent- servicebok.

RKN´s abonnentservicebok med dess generösa innehåll var en populär förmån för abonnenten. I den eleganta boken fanns förutom vägkarta och förteckning över hjälpstationer vid behov av bilbärgning även anvisning för alarmering vid olyckshändelse.

Dessutom fanns det förteckningar över glasmästare, verkstäder, hotell, motell, vandrarhem, campingplatser och "långtradarstationer" samt turistinfo.

Även trafikregler, vägmärken, omvandlings- och avståndstabeller, allmänna råd vid bilkörning m m fanns med.

Övrig service som tex ambulanstransport, båtbärgning och låsservice redovisades i en särskild förteckning.

Utgavs så vitt vi vet varje år - här visas tre exempel från 1954, 1959 och 1963.

Datum:

Foto: Från Larssons samlingar/tow.se.
______________________________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.


___________________________________________________________________________________________________

Åter till Bildarkiv - Centralgaraget/RKN

Sidan skapad i Januari 2019.