Saferec AB
_________________________________________________________________

Innehåll:
Höger: Delleverans till Volvo, Algeriet från Saferec AB. November 1984.

Foto: Hans Ögren.

Höger: Tung flakbärgare från Nyhammars Bruk AB.

Foto: Larsson samlingar/tow.se.

1983 köpte Saferec AB, Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker. Saferec AB hade tidigare köpt winchföretagen Wartaverken (som senare bytte namn till Mora Hydaulics AB) samt Sepson i Vansbro.

Tidigare ägaren till Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker Hans Ögren flyttade med till Saferec och arbetade som vd och styrelseledamot i företaget.

Saferec AB hade tidigare köpt winchföretagen Wartaverken (som senare bytte namn till Mora Hydaulics AB) samt Sepson i Vansbro. Wartaverken leverarade winchar till både Bro Wrecker och EKÅ. I slutet av 1970-talet började Wartaverken/Mora Hydaulics AB att tillverka ett eget bärgningsaggregat. När det blev känt av Bro Wrecker och EKÅ att Wartaverken börjat att tillverka ett eget aggregat slutade dom att handla av Wartaverken/Mora Hydaulics AB. EKÅ startade då en tilllverkning av en egen winsch som var en kopia av Mora Hydaulics winsch och Bro Wrecker började köpa en del winschar EKÅ.

I september 1984 gjordes en marknadsundersökning angående möjligheten att etablera försäljning i USA. I USA fanns vid denna tid inget motsvarande bärgningssystem - man använde fortfarande det gammaldags systemet med lyft i kättingar med hjälp av en högt placerad bom eller kran - och man beslöt att starta ett dotterbolag. I dec 1984 startade dotterbolaget Saferec Inc i Atlanta med Hans Ögren som vd. Satsningen lyckades över förväntan - försäljningen blev fyra gånger större än den beräknade.

Dessvärre började problemen hopa sig för dom 13 olika företag som Saferec ägde i Sverige - Bärgningsbyggen AB var det enda företag som gick med vinst och på grund av likviditetsproblem m m uppstod många problem när det gällde leveranserna till USA.

Hans Ögren slutade vid företaget i november 1986. Blev därefter kontaktad av Bernie Alm - ägaren till Vulcan i Canada och erbjöds anställning. 1991 startade Hans Ögren Bro Wrecker Inc i USA.

1988 inställde Saferec sina betalningar och i mars 1989 gick företaget i konkurs. Företaget hade tidigare lagt ner tillverkningen i Kristinehamn och flyttat verksamheten till Mora. Lager m m uppköptes av företaget Nefab som i sin tur sålde till Hägglunds Moelv och såldes senare till Nyhammars Bruk AB som i mitten av 1990-talet tillverkade ett antal bärgare.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;
Ögren, Hans. Bro Wreckers Inc, USA.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2006.