Branschlänkar
_________________________________________________________________

Innehåll:
Här finner Ni länkar i följande kategorier;

Bilbärgningsföretag

Tillverkning och försäljning av bärgningsfordon

Bärgning och räddningstillbehör/
Ljusramper

Bärgning och räddningstillbehör/
Övrigt

Bärgning och räddningstjänst m m

Bilistorganisationer

Om någon länk inte fungerar, var vänlig skicka ett mail till oss.

En röd stjärna
* bakom länken betyder att vi har fått en länk tillbaka, tack för det!/ Many thanks for the link to our webside.
Bilbärgningsföretag
Sverige
Autobärgning i Lund AB - ansluten till Assistancekåren
Baltens bärgningservice
* - Falck Räddningskår, Göteborg
Björkmans Last & Demo AB
* - Falck Räddningskår, Gällivare - Hakkas
Bärg. & Transport i Kalmar AB
* - ansluten till Assistancekåren
Ny 180124 Janssons Bilbärgning - Stockholm
JB-Bilbärgning AB - fristående bärgningsföretag, Stockholm
Ola By Bilbärgning AB
* - Assistancekåren, Arvika, Eda, Sunne och Torsby.
Ramströms bilbärgning - fristående bärgningsföretag, Västerås
Svempas - välkänd stockholmsbärgare


Utomlands
Central Garage Photo Gallery - obs bärgaren: Scammel Explorer! Skottland
Fitzgerald's Auto Service & Towing - USA
Redningsverket Norge AS
* - Norge
Straumen Bil AS - Norge
VBS - NL VERENIGING VAN BERGINGSSPECIALSITEN - Holland


Tillverkning och försäljning av bärgningsfordon
Sverige
Bro BärgningsByggen AB *
Bärgningsteknik
Carmi verkstad ab
Hejca AB - även bla brandbilar
RÅAB Transport AB
Sweden Wrecker System

Utomlands
Bro Wreckers, Inc - USA
Ekebol - Australien
Sawo (köpte upp HF Nielsens Maskinfabrik 2003) - Danmark
KABÍ INDUSTRIA E COMERCIO S/A - Brazilien
Miller Industries - USA
Saferec - Norge
Vimek AS - Norge


Bärgning och räddningstillbehör/ljusramper
Sverige
Euro Equip AB
KP Skyltfabrik
Standby AB
Varningsljusteknik

Utomlands
Federal Signal Emergency Products - USA
Pintsch Bamag - Tyskland
Premier Hazard - England
Simarud Electronic as - Norge
SOUTHWEST PUBLIC SAFETY - USA
TOMAR Electronics, Inc. - USA
Whelen - varningsljus i alla färger, sirener, larm m m. - USA


Bärgning och räddningstillbehör/övrigt
Sverige
Almax - "utrustar bärgare och verkstäder".
Berlex - trafikdelningsvagnar m m
IRSE - räddnings- och säkerhetsutrustning
Hinz AB Online - PALFINGER kranar, PALIFT lastväxlare, NCH lastväxlare och EPSILON skogskranar
Trucker AB - reservdelar och tillbehör till USA-bilar
Rindab - "fordon och utrustning för arbete & fritid!"
Sepson - winchtillverkare i Dalarna

Utomlands
Superwinch Online - winchar, USA
3M Transportation Safety - produkter som gör att man syns! USA


Bärgning och räddningstjänst m m
Sverige
ASSISTANCEKÅREN * - sveriges enda rikstäckande bärgningsorganisation
Boströms R.S.A.T SWEDEN AB
eld.nu - skillnaden på eld och brand? Här finns svaren
Europassistance
Falck Sverige
Christer Grändeviks Hemsida
* - frekvenser, anropsnummer, scanning och mycket annat
Larmtjänst - försäkringsbolagens utredningsenhet och restvärdesräddning
Peter Lindvall.se
* - Riksnyheter
SHK Statens haverikommision - vid större olyckor kopplas SHK in
SOS Alarm AB
SUF
* - Svensk Utryckningsfordons Förening
Svenska Brandförsvarsföreningen
Utryckning Örebro
*
Utryckningsfordon i norr
Wighsnews - nyheter
Viking Sverige AB


Utomlands
American Towman Online - USA
ANTIQUE MOTOR FIRE APPARATUS IN AMERICA - gamla brandfordon av alla de sorter. Observera denna sida med trehjuliga Indian MC, bla en Indian MC med pump driven av en V8-motor! Som sagt, detta fordon torde ha intressanta köregenskaper, USA
BeredskapsInfo
* - information om brand, räddning och bärgning, Danmark
Car-Accidents.com
DANSK AUTOHJÆLP - bärgningsorganisation, Danmark
Falck-Museets venner Region øst, Danmark
Garden State Towman's Association
* - "A Towman's Association for All Towmen", USA
KIS AS - Norge
SOS-International - "Världens äldsta larmcentral", - Danmark
TowTimes
* - tidning för bilbärgare, USA
Viking redningstjeneste - bärgningsorganisation, Norge
ZONE-Redningskorpset
* - ZONE startade 1930 och köptes upp av Falck 1963, Danmark
911.pictures - foto på olika räddningssituationer, USA


Bilistorganisationer
Sverige
KAK - Kungliga Automobilklubben
M - Motormännens Riksförbund
MHF
- Motorförarnas helnykterhetsförbund

Utomlands
NAF - Norges Automobil Forbund
#

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Maj 2001.