Missuppfattningar och sammanblandningar
_________________________________________________________________

Innehåll:

Inom bil-, bärgning-, ambulans- och räddningsbranschen fanns och finns det flera organisationer vars namn och förkortningar ofta sammanblandas.Assistancekåren är en bärgningsorganisation som startade 1992, medlemmarna består till största del av fd Bärgningskårenanslutna bärgningsföretag.

AUTOHJÄLP 24 är en bärgningsorganisation. Skapat av före detta DFR.

Bärgningskåren var en bärgningsorganisation som bildades 1965 av bla MRF och Svenska Taxiförbundet. Avvecklades 1992. Sedan 1997 ägs bolaget Bärgningskåren av Assistancekåren.

Bärgningskåren Administration AB är Assistancekårens faktureringsbyrå.

DFR, De Förenade Räddningsföretagen var en bärgningsorganisation. Startade 1965. Heter numera Autohjälp24.

Falcks Räddningskår var en bärgnings- och ambulansorganisation. Startade i slutet på 1950- talet och såldes till Svensk Räddningstjänst 1961.

Falck Räddningskår är en bärgningsorganisation, ingår i koncernen Falck A/S. Har ca 90 bärgningsstationer och 180 bärgningsfordon. Etablerades i Sverige 1995 genom köpet av Falken.

Falck Ambulans ingår i koncernen Falck A/S. Bedriver ambulanssjukvård på entreprenad för flera landsting och regioner i Sverige. Etablerades i Sverige 1993 genom avtal med landstinget i Skåne.

Falck Security ingår i Group 4 Securicor. Bevaknings- och säkerhetsföretag med drygt 4 500 anställda.

Falck Alarm (Falck Teknik, falck@home, Falck Larmcentral) ingår i Group 4 Securicor.

Falck Värde ingår i Group 4 Securicor. Värdetransporter.

Falken var en svensk bärgningorganisation, uppgick 1995 i Falck Sverige.

KAK, Kungliga Automobil klubben är en bilistorganisation. Ger ut tidningen Svensk Motor Tidning.

LARMTJÄNST AB var tidigare en riksorganisation för räddningslarm bildad 1961 av försäkringsbolagen.

Huvuduppgiften var från början att förmedla hjälp till bilister i samband med missöden eller skador. Detta har nu upphört och Larmtjänst sysslar nu bla med andra skadesituationer inom civil- och företagsförsäkring. Sedan 1971 ingår en utredningsenhet i Larmtjänst med uppgift att bekämpa brottslighet riktad mot försäkringsbolagen. Larmtjänst är vidare delägare i en gemensam skandinavisk hjälporganisation för utlandsresenärer, SOS-International som ligger i Köpenhamn.

M, Motormännens Riksförbund var en bilistorganisation. Heter i dag Riksförbundet M Sverige. Skriver ut bla internationellt körkort och tillhandahåller M-Väghjälp (kallas också ofta bara för Motormännen eller enbart M).

M-Väghjälp
är en medlemsförmån för medlemmar i Motormännens Riksförbund.

M-Vägtjänst är Motormännens Riksförbund´s bilar som åker omkring på våra vägar sommartid. Hjälper till med tex vägvisning, turistinformation, rådgivning och enklare reparationer.

Ny 220125 Motor är en medlemstidning för Riksförbundet M Sverige.

MRF, Motorbranschens Riksförbund är en branschorganisationen för företag inom bilbranschen, tex bilhandlare, bilverkstäder och bilbärgare. Ger ut tidningen Motorbranschen.

MSD, Motororganisationernas Samarbetsdelegation var ett samarbetsorgan mellan Kungliga Automobil Klubben (KAK), Motormännens Riksförbund (M) och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)

MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund är en bilistorganisation som sedan 1926 kämpat mot ett nära och utbrett problem: rattfylleriet. Ger ut tidningen Motorföraren.

NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en fristående organisation som arbetar för en säkrare trafik. De arbetar främst på uppdrag av Vägverket, försäkringsbranschen, kommunerna och landstingen. I NTF ingår de 24 trafiksäkerhetsförbunden i länen och trafiksäkerhetsföreningarna i Stockholm och Göteborg samt ca 70 riksorganisationer.

Räddningskåren var en bärgnings- och ambulansorganisation som startade 1947. Såldes 1961 till försäkringsbolaget Thule. I juni 1963 tas beslutet att avveckla RKN, en avveckling som var färdig 1965/66.

Räddningstjänst är en benämning på kommunal räddningstjänst. Det vi i dagligt tal kallar brandkåren.

RÄDDNINGSVERKET är en tillsynsmyndighet. "Räddningsverket utövar tillsyn över den kommunala räddningstjänsten och samordnar den statliga. Den centrala administrationen och verksledningen finns i Karlstad". Ger ut tidningen Sirenen.

Svenska Falk (se Sydlarm).

Svensk Räddningstjänst var en bärgnings- och ambulansorganisation. Startade 1947 och såldes till försäkringsbolaget Thule 1960.

Sydlarm var en bärgnings- och ambulansorganisation. Startades av Gunnar Falk 1963 som kom från RKN i Karlskrona.
1972 såldes företaget till Securitas i Stockholm. 1974 köpte Gunnar Falk tillbaka ambulansdelen och kallade det nya företaget Svenska Falk. Drev fram det 1982 då företaget upphörde.

Uppd 210928 Vägverket var en statlig myndighet i Sverige med anor från 1841. Myndigheten lades ned 31 mars 2010, och verksamheten togs över av Trafikverket.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Augusti 1997.