Först vid en trafikolycksplats?
_________________________________________________________________

Innehåll:

Att komma först fram till eller att passera en olycksplats kan vara otäckt och skrämmande. Här finns några råd om saker som man bör tänka på när detta inträffar.


Så här gör Ni om Ni kommer fram FÖRST till en olycksplats

112

Ensam på plats?

Är Ni flera i bilen?

Om Ni måste skicka någon att ringa

I väntan på hjälp och vad kan man som amatör göra

Om man kommer fram till en olycksplats och det är "folk på plats"

Om man kommer fram till en olycksplats som det är räddningspersonal på plats

Om man kommer fram till en olycksplats där "bara" en bärgningsbil är i arbete
Så här gör Ni om Ni kommer fram FÖRST till en olycksplats

Först och främst, försök att uppträda lugnt och överblicka situationen. Försök att överblicka vad som har hänt, vad som händer och vad som kan hända. Hur många är skadade och skadornas art?

Sätt på Ditt eget fordons varningblinkers innan Du går ur Ditt fordon för att varna övrig trafik!

Behöver någon skadad omedelbar hjälp, tex har någon andningsstillestånd eller stor blödning. Brinner det i någon bil m m. Omedelbar livsfara måste alltid undanröjas innan något annat görs!

Har något fordon orange farligt godsskylt? Vad står det för siffror?


112

När Ni gjort en snabb överblick, ring 112 och tala om vad som hänt.

Besvara de frågor Ni får lugnt och sansat, bry Er inte om att samtalet verkar "dra ut på tiden". När Ni pratar med larmoperatören så lyssnar en annan larmoperatör på samtalet och skickar ut den hjälp som behövs.


Ensam på plats?

Problem uppstår om man är ensam i bilen och inte har tillgång till mobiltelefon eller om man är utanför mobiltelefonens täckning. Skall man då lämna den eller dom skadade för att tillkalla hjälp? Ja, man får använda sitt sunda förnuft.

Befinner man sig på en ödslig väg med lite trafik så måste man lämna dom skadade för att ringa efter hjälp. Är man känd i trakten och vet hur mycket trafik det är, vart det bor folk, vart det finns telefoner i övrigt, då är det inga större problem. Men om man inte är så känd i trakten har man ett problem.

Försök dock att komma ihåg vad Ni har passerat för ev bebyggelse. Är det länge sedan Ni "såg ett hus" kanske det kan löna sig att köra längre fram. Har Ni karta i bilen? Titta på den och försök att lokalisera Er.

Lyssna! Ni kanske hör trafik på angränsande väg eller ljud från en fabrik eller ett sågverk i närheten. Möter Ni en bil när Ni är på väg för att hämta hjälp, gör allt för att stoppa den bilen, kanske har han mobiltelefon eller kanske är den bilisten bättre känd med trakten.


Är Ni flera i bilen?

Är Ni flera personer i bilen eller om Ni kommer fram tex två bilar omedelbart efter varandra så ser Ni till att EN person omedelbart ringer 112 och en annan ser efter om någon behöver omedelbar hjälp. Har Ni en bärbar mobiltelefon ringer Ni 112 naturligtvis på samma gång som Ni gör en första överblick.


Om Ni måste skicka någon att ringa

Har inte Ni eller någon annan mobiltelefon till hands och inget bostadhus eller liknande finns inom synhåll och Ni måste skicka någon att ringa från närmaste "vanliga" telefon, beordra då vederbörande att komma tillbaka och återrapportera till Er att han eller hon har ringt.

Skicka gärna folk åt "två håll" om det inte är känt var närmaste telefon finns. Kommer det någon fram till olycksplatsen med mobiltelefon medan Ni väntar på den/dom Ni skickade, ring 112 direkt. Hellre en gång för mycket...


I väntan på hjälp och vad kan man som amatör göra

Man kan som amatör göra en hel del för den/de skadade i väntan på hjälp.

Sitta hos skadade, prata lugnande, tala om att hjälp är på väg.

Plocka fram filtar eller ytterplagg till dom skadade för att förhindra avkylning.

Slå av tändningen på dom i olyckan inblandade fordonen.

Varna övrig trafik, sätta ut varningstrianglar om sikten är dålig.

Se till att ingen röker.


Kom ihåg att den som är tyst och stilla oftast är svårast skadad.

Lämna helst inte en skadad ensam.

Uppehåll Er inte onödigtvis imellan den skadade och instrumentpanelen, skulle en ej utlöst krockkudde plötsligt lösa ut kan Ni bli skadad. Dom flesta krockkuddar är "ofarliga" några minuter efter det att strömmen brutits men i extrema fall kan en krockudde vara aktiv i 30 minuter.

Undvik att flytta en skadad person om inte uppenbar livsfara föreligger, tex brinnande bil.

Naturligtvis måste man sätta in dom åtgärder som nöden kräver men man skall göra allt för att inte förvärra skadan. Om en skadad person måste flyttas, gör det så försiktigt som möjligt, stöd huvudet så att skador på halsryggraden undviks.

Att "dra ut" en person ur en bil utan anledning är direkt fel. Ett fel omhändertagande kan tex göra så att den skadade personen blir förlamad.

Dvs, om en person sitter skadad i en krockad bil och ingen överhängande fara föreligger att bilen skall ta eld eller liknande, låt personen sitta där han sitter, slå av bilens tändning och dra till handbromsen och invänta hjälp.


Om man kommer fram till en olycksplats och det är "folk på plats"

Om man kommer fram till en olycksplats och det är redan stannat en eller ett par bilar bör man stanna och fråga om man kan hjälpa till. Har dom situationen under kontroll, bör man fara från platsen så man sedan inte är i vägen för räddningspersonalen.

Stanna inte av nyfikenhet utan kör därifrån. Tänk på att köra försiktigt eftersom det kan komma mötande räddningsfordon i hög fart på väg till platsen för olyckan. Var också uppmärksam på att tex ambulanser senare kan komma i kapp Dig, på väg från olycksplatsen och till sjukhus.


Om man kommer fram till en olycksplats som det är räddningspersonal på plats

Oftast är då vägen eller ena vägbanan blockerad och långa köer har bildats. När Ni närmar er kön, slå på bilens varningsblinkers i god tid för att varna dom som kommer bakom Er, Ni kan tvingas att stanna i en kurva där sikten är skymd.

Lämna inte bilen och gå fram och titta. Var beredd att köra efter polisens och räddningspersonalens anvisning. Titta på vägen och inte på olyckan när Ni kör förbi så Ni inte kör på bilen framför.

Var extra uppmärksam på att tex ambulanser kan komma i kapp Dig, på väg från olycksplatsen och till sjukhus.


Om man kommer fram till en olycksplats där "bara" en bärgningsbil är i arbete

Dom flesta trafikolyckor är utan akuta personskador och därmed är oftast inte polisen eller räddningstjänsten på plats. Detta innebär att vi bärgare oftast måste arbeta ensam i en riskfylld situation när vi är utan det skydd som polisen och räddningstjänsten ger.

Var vänlig att visa stor hänsyn då bärgaren oftast är ensam och inte både kan bärga bilen/bilarna och dirigera trafik på samma gång, passera platsen med stor försiktighet. Var beredd att stanna. Följ bärgarens ev anvisningar.


Sidan är medicinskt kontrollerad av redaktionen för AMBULANSFORUM

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i December 1997.