Så här gör Ni vid stöld eller stöldförsök av bilen
_________________________________________________________________

Innehåll:

På denna sida får Ni lite tips om hur Ni skall bete Er vid stöldförsök eller stöld av bilen.


Så här gör Ni vid stöldförsök av fordon

Vid fullbordad stöld

Om det stulna fordonet påträffas

Vid stöldförsök av bilen

Vad gör Ni om Ni kommer ut på morgonen och upptäcker att någon har gjort åverkan på Er bil? Dörrlåset är uppbrutet eller rutor krossade. Rattlåset är kanske sönderbrutet och bilstereon och ev värdesaker är borta.

För det första: Rör ingenting, ring polisen! "rota" inte i fordonet eller försök inte att "städa" efter tjuven eftersom ev fingeravtryck eller andra spår efter gärningsmannen då kan fördärvas.

Efter det att polisen har varit på platsen och gjort undersökning så ringer Ni efter bärgare för transport av fordonet till verkstad!

I Arvika och Eda kommun med omnejd ringer Ni Ola By Bilbärgning AB, telefon 0570-139 00, 711 057.

I övriga Sverige ringer Ni, 020-912 912 så sänder ASSISTANCEKÅREN ut den hjälp Ni behöver.

Alternativt så läser Ni i försäkringshandlingarna och ringer det telefonnummer som står angivet där.

Försök inte att själv köra fordonet från platsen! Fordonet kan efter stöldförsöket vara behäftat med allvarliga fel och brister som gör det farligt att köra.

Under förutsättning att bilen är stöldförsäkrad så kostar inte bärgning till verkstad något för Er. Ni betalar endast självrisk på stöldförsäkringen (läs mer stöldförsäkring och andra bilförsäkringar på vår sida: "Olika sätt att försäkra ett fordon").

Så snart som möjligt tar Ni kontakt med Ert försäkringsbolag för att göra skadeanmälan. Verkstaden dit fordonet transporterats skall Ni också kontakta för att Ni och verkstaden skall komma överens om vidare åtgärder med fordonet.


Vid fullbordad stöld

Om Ni kommer ut på morgonen och finner att fordonet är borta så ring polisen så fort som möjligt! Därefter tar Ni kontakt med Ert försäkringsbolag och gör stöldanmälan.


Om det stulna fordonet påträffas

Om det stulna fordon påträffats och polisen gjort undersökning på platsen där fordonet hittats så händer sedan något av följande:

Endera ringer polisen bärgare direkt för att få bort bilen från platsen så att inte fordonet skall utsättas för vandalisering eller användas igen av biltjyven och polisen meddelar Er att fordonet påträffats och omhändertagits. Alternativt ringer polisen till ägaren och meddelar vart bilen påträffats och fordonsägaren uppmanas att se till att fordonet hämtas. (Om fordonet påträffas innehållande någon form av stöldgods, eller har använts vid brottslig verksamhet bärgas det ofta via polisen försorg, först till polisen för undersökning).

Om polisen ringer och meddelar Er att det stulna fordonet påträffats så ringer Ni bärgare för transport av fordonet till verkstad!

I Arvika och Eda kommun med omnejd ringer Ni Ola By Bilbärgning AB, telefon 0570-139 00, 711 057.

I övriga Sverige ringer Ni, 020-912 912 så sänder ASSISTANCEKÅREN ut den hjälp Ni behöver.

Alternativt så läser Ni i försäkringshandlingarna och ringer det telefonnummer som står angivet där.

Försök inte att själv köra fordonet från platsen! Fordonet kan efter stölden vara behäftat med allvarliga fel och brister som gör det farligt att köra.

Under förutsättning att bilen är stöldförsäkrad så kostar inte bärgning till verkstad något för Er. Ni betalar endast självrisk på stöldförsäkringen (läs mer stöldförsäkring och andra bilförsäkringar på vår sida: "Olika sätt att försäkra ett fordon").

Verkstaden dit fordonet transporterats skall Ni också kontakta för att Ni och verkstaden skall komma överens om vidare åtgärder med fordonet.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 1999.