Grinden/grillen
_________________________________________________________________

Innehåll:

Många fördelar

Upp till ca 3 ton


Höger: Lyftgrind till personbilar och lätta lastbilar. Kunde även användas till mc. Mc´n placeras då "tvärs över" .

Foto: Larssons samlingar/tow.se.

Höger: Personbil upplyft bakom bärgare med hjälp av grind/grill.

Foto: Larssons samlingar/tow.se.


När våra fordon så småningom inte längre utrustades med lyftbara stötfångare eller stel framaxel att lyfta i måste andra konstruktioner till. Lösningen blev den sk lyftgrinden eller personbilsgrillen som den även kallas.

Längst bak på den utstickande bommen eller stickan placerades en svängbar anordning. Det havererade fordonets fram- eller bakhjul placerades i denna, lyftes upp och spändes därefter fast med kättingar eller spännband.


Många fördelar

Fördelarna med denna bärgningsmetod var många - det gick snabbt och lätt att lasta - bara att sänka ner grinden och köra/rulla/vinscha på fordonet och nästan lika lätt var det att lossa. Oskadade fordon kunde lätt transporteras utan att skadas. Det bärgade fordonet satt väl förankrad i bärgningsbilen och tyngdpunkten på bärgningsbilen blev låg vilket gjorde att kör- och vägegenskaper blev mycket bättre. Bommen eller stickan kunde fortfarande manövreras med hjälp av över- eller underlyft, mekaniskt eller hydrauliskt.


Upp till ca 3 ton

Denna bärgningsmetod kom till användning i allt större omfattning under 1960 -talet. Användes och används till personbilar och mindre lastbilar upp till ca 3 tons totalvikt.

Personbilsgrillen utvecklades senare till att på mekanisk väg tex bli inställbar för olika hjuldimensioner eller till att på hydrauliskt väg "öppnas" så att bärgningsbilsföraren - åtminstone i teorin - inte behövde gå ut ur bilen för att lasta tex ett felparkerat fordon.
____________________________________________________

Källor:
Egna samlingar.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2004.