Att försäkra ett fordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Olika försäkringsalternativ
Fler alternativ...

Vad rekomenderas?

Man betalar sin försäkring två gånger!

Vilket försäkringsbolag är bäst?

Vad är en bra försäkring...?

Räcker det att ha bilen helförsäkrad?

Hur många självrisker...?

Vad kostar det att bli bärgad om Ni blir påkörd utan egen skuld?

Förlorar Ni bonus om Ni utnytjar Er räddningsförsäkring?
Det finns "hur många sätt som helst" att försäkra ett fordon och att komplettera med väghjälp och tilläggsförsäkringar av olika slag. Vi skall dock försöka att reda ut begreppen så gott det går.

OBS: Vi ansvarar inte för ändringar oss ovetande av försäkringsvillkor m m, alla upplysningar är lämnade efter bästa förstånd och i gott syfte.


Olika försäkringsalternativ

Det finns många olika försäkringsmöjligheter. Om vi börjar med det enklaste och går till det mest heltäckande skyddet så finns det fyra "grundsätt" att försäkra på. Dom ser ut enligt följande:

Trafikförsäkring är det lag på, det är det "minsta" man kan ha.

Halvförsäkring (kallas också delkasko).  Då har Ni fordonet bl.a. stöld, brand, glas och räddningförsäkrat.

Helförsäkring (kallas också helkasko, vagnskada eller vagnskadegaranti). Då har Ni skyddat Er mot skador på det egna fordonet som Ni själva är vållande till.

Tilläggsförsäkring kan Ni komplettera med om Ni tex alltid vill ha hyrbil och kostnadsfri bärgning vid skadetillfällen och missöden.

Så här dom flesta försäkringsbolag lagt upp det förutom Lita som kallar sin försäkring "Bastrygghet" där trafik, brand och glasförsäkring ingår (men däremot inte bärgning och maskin) och "Tillägg" (där maskin och bärgning ingår) som är ungefär det samma som helförsäkring.


Förutom de fyra "grundförsäkringarna" så finns det fler alternativ

Bilistorganisation bör Ni vara medlem i,  tex Motormännens Riksförbund (M).

Älgskadefonden betalar bla självrisken på vagnskadeförsäkringen om Ni kör på en älg.


Vad rekomenderas?

Inget fordon är oftast värd mindre än en halvförsäkring! Kostnaden för en halvförsäkring är liten i förhållande till vad man får när olyckan är framme. Kompletterar man sedan halvförsäkringen med ett medlemskap i en bilistorganisation och/eller en tilläggsförsäkring, så har man ett gott skydd.

Dyrare fordon bör vara helförsäkrade, en skada på en modern bil kan kosta 10000-tals kronor. Även vid helförsäkring rekommenderas någon form av väghjälp och/eller tilläggsförsäkring, då har man som bilist det bästa försäkringsskyddet.


Man betalar sin försäkring två gånger!

En viktig sak som man måste komma ihåg, när det gäller försäkringar, är att man betalar kostnaden för sin försäkring två gånger. Första gången när man betalar premien, andra gången när det händer någonting och självrisker m m skall betalas. Obs att vi säger NÄR inte OM, för händer gör det, förr eller senare.


Vilket försäkringsbolag är bäst?

Vi får ofta i samband med missöden i trafiken frågan om vilket försäkringsbolag som är "bäst". Ja det är en fråga som är svår att svara på, att försöka läsa sig till vilket försäkringsbolag som är "bäst" är nästintill omöjligt. Det är en djungel, och det är inte lätt att fatta beslut, även om vi har erfarenhet av med vilka försäkringsbolag som det går "smidigast" med, när det gäller att ge kunden den akuta hjälpen, när det inträffar missöden, för det är då, när man står med en trasig bil, kanske långt hemmifrån som det är viktigt med en försäkring som verkligen hjälper en och ser till att man får bärgning, hyrbil eller tex övernattning, utan att man behöver lägga ut en förmögenhet.


Vad är en bra försäkring? Är en dyr bäst?

Det är väldigt svårt att definiera vad som är en bra försäkring. Priset på försäkringen spelar naturligtvis en viktig roll, dvs vad vi betalar i premie, men är en låg premie bäst? Ja kanske på kort sikt, men inte så bra den dagen det visar sig att inte försäkringen gäller eller att självrisken är skyhög. Är då en hög premie bäst, på en försäkring som gäller "för allt"? Ja det är ju bra den dagen det inträffar en skada, eller om det inträffar skador ofta.

Kanske är ett bra bemötande av försäkringsbolagets personal när det inträffar en skada eller vid andra kontakter värd en liten högre premie? Å andra sidan är det inte värt en låg kostnad om personalen på försäkringsbolaget inte bryr sig om våra problem den dagen det inträffar en skada eller missöde, eller om man inte tycker att man får begripliga svar på sina frågor.


Räcker det att ha bilen helförsäkrad?

Att helt enkelt besluta sig för att ha bilen helförsäkrad räcker inte idag även om det hos de flesta bolag ger en grundtrygghet. Man bör komplettera med någon form av tilläggsförsäkring. Det finns en uppsjö av tilläggsförsäkringar som man har nytta av.

Det är en form av lotteri hur man skall försäkra bilen. Att ha en bil helförsäkrad i 30 år, utan tillstymmelse till skada är en dålig affär, utom då för försäkringsbolaget. Att å andra sidan ha en bil "dåligt" försäkrad blir mycket dyrbart om man har oturen att det inträffar flera skador i följd.


Hur många självrisker betalar Ni om Ni tex kör i diket och behöver bärgning?

OBS att Ni endast betalar en (1) självrisk om bilen skadas vid tex brand, stöld, dikeskörning eller kollision med annat fordon. Dvs kör Ni "i diket" betalar Ni endast självrisk på "helförsäkringen". Bärgning till verkstad är kostnadsfri för fordonsägaren.


Vad kostar det att bli bärgad om Ni blir påkörd utan egen skuld?

OBS att om Ni blir inblandad i ett missöde i trafiken och EJ är VÅLLANDE, kostar inte bärgning till verkstad något för Er/ägaren oavsett hur fordonet är försäkrat.

Däremot går det "lättare" om man har bilen tex helförsäkrad och har någon form av tilläggsförsäkring eftersom man får hjälp direkt av sitt eget försäkringsbolag med tex hyrbil.


Förlorar Ni bonus om Ni utnytjar Er räddningsförsäkring?

Om Ni kanar i diket och bilen är oskadad och endast räddningsförsäkringen behöver tas i anspråk, förlorar Ni ingen bonus. Även om bilen är skadad och helförsäkringen tas i anspråk förlorar Ni ingen bonus så länge det inte är någon skada på annans egendom.

_________________________________________________________________

Åter till tow.se

Sidan skapad i April 1997.