Trafikförsäkring
_________________________________________________________________

Innehåll:

Information om trafikförsäkring.

Trafikförsäkring är det lag på, det är "det minsta" man kan ha.

Trafikförsäkringen ersätter skador på annans egendom. Inga skador på eget fordon ersätts om man är vållande.

_________________________________________________________________

Åter till: Att försäkra ett fordon

Sidan skapad i April 1997.