Halvförsäkring
__________________________________________________________________

Innehåll:

Vad halvförsäkring innebär.

Halvförsäkring

Brand

Stöld

Glas

Maskin

Räddning

Halvförsäkring är nästa steg

I halvförsäkring (delkasko) ersätts det som ingår i trafikförsäkringen + att det oftast ingår: brand, stöld, glas, maskin, rättskyddsförsäkring och räddning.

OBS att räddning EJ ingår i vissa försäkringsbolags halvförsäkring.Halvförsäkring - Brand

När ett fordon av en eller annan anledning, fattar eld, eller drabbas av någon form av "kortslutning" i elsystemet ersätts skadan av fordonets brandförsäkring.

Ingen kostnad för bärgning till verkstad om bilen fattar eld eller drabbas av ersättningsbar "kortslutning".Halvförsäkring - Stöld eller stöldförsök

Vid stöld eller stöldförsök ersätts stöldskadan av fordonets stöldförsäkring.

Ingen kostnad för bärgning till verkstad om bilen blir utsatt för stöld eller stöldförsök.Halvförsäkring - Glas

Glasförsäkringen täcker skador på bilens rutor om man drabbas av stenskott så att bilen blir okörbar.
Ingen kostnad för bärgning till verkstad om bilen blivit okörbar på grund av trasiga rutor.Halvförsäkring - Maskin

Vid maskinskada ersätts skadan av fordonets maskinförsäkring.

Ingen kostnad för bärgning till verkstad om bilen drabbas av tex skuren motor.Halvförsäkring - Räddning

Det är räddningsförsäkringen som träder in om bilen drabbas av motorstopp eller någon annan händelse, tex dikeskörning eller fastkörning där INTE bilen är skadad och/eller någon annan försäkring eller väghjälp ersätter.

I detta fall måste bilägaren betala självrisk på bärgningen, självriskens storlek framgår av försäkringsbeskedet.

__________________________________________________________________

Åter till: Att försäkra ett fordon

Sidan skapad i April 1997.