Helförsäkring
__________________________________________________________________

Innehåll:

Vad helförsäkring innebär.Helförsäkring ersätter skador på den egna bilen som man själv är vållande till.

I helförsäkring ingår förutom det som ingår i trafik- och halvförsäkring även ersättning för skador som man själv är vållande till.

Ingen kostnad för bärgning till verkstad för bilägaren om bilen fattar eld eller utsätts för stöldförsök. Ingen kostnad eller självrisk för bärgning till verkstad om bilen skadas genom dikeskörning eller kollision med annat fordon för bilägaren.

__________________________________________________________________

Åter till: Att försäkra ett fordon

Sidan skapad i April 1997.