Trafikförsäkring
__________________________________________________________________

Innehåll:

Älgskadefonds föreningen hjälper sina medlemmar ekonomiskt när de kolliderat med älg, rådjur, hjort eller ren.


Om man är medlem i Älgskadefondsföreningen betalar dom självrisken på vagnskade försäkringen om bilen är helförsäkrad.

I övriga fall, tex halvförsäkrat fordon, betalas reparationskostnaden max 4000:-. (Feb 1999)

Kontakta Älgskadefondsföreningen för mer information!

__________________________________________________________________

Åter till: Att försäkra ett fordon

Sidan skapad i Juni 1997.