Så här gör Ni vid kollision eller annat missöde med bilen
_________________________________________________________________

Innehåll:

På denna sida får Ni lite tips om hur Ni skall bete Er vid missöden med bilen.

Vad gör Ni först efter en kollision med ett annat fordon eller dikeskörning?

Vad gör Ni vid personskada?

Vid ej personskada

Skadeblankett

Diskutera inte skuldfrågan!

Behöver man tillkalla polis?

Kan man köra vidare med sin krockskadade bil?

Vad händer när bärgaren anlänt vid en trafikolycka?

Vad händer med Er bil om Ni skadas i en olycka och hamnar på sjukhus?

Kontakt med verkstaden och/eller försäkringsbolag efter trafikolycka

Så här gör Ni vid fastkörning eller annat fel på fordonet

Vad händer när bärgaren har anlänt vid fastkörning eller vid fel på fordonet?

Kontakt med verkstaden och/eller försäkringsbolag efter fel på fordonet


Vad gör Ni först efter en kollision med ett annat fordon eller dikeskörning?

Det första Ni gör är att kontrollera om Ni själva, passagerare eller föraren och passagerare i ev fler inblandade fordon har fått några skador.


Vad gör Ni vid personskada?


Vid personskada, ring 112 och informera om följande:

Vad har hänt

Var någonstans har olyckan hänt

Vilket telefonnummer ringer Du ifrån

Hur många är skadade och vilken typ av skador

Sitter någon fastklämd

Är det något utsläpp/läckage, tex bensin

Har något fordon orange "farligt gods skylt"

Läs mer om vad man kan göra vid personskada på vår sida: "Så här gör Ni när Ni kommer fram till en olycksplats".


Om Ni konstaterat att det ej föreligger någon form av personskada rekommenderar vi att Ni gör följande:

VARNA övrig trafik: Sätt på bilen varningsblinkers, sätt ut en varningstriangel om sikten är dålig, tänk på att sätta ut varningstriangeln med den reflekterande sidan mot trafiken (vi har märkt att många inte tänker på att det finns en fram o baksida på varningstriangeln, utan ställer bara ner den).

Har bilen vid dikeskörning hamnat UTANFÖR körbanan/vägen och Ni lämnar platsen för att tillkalla hjälp, ställ då varningstriangeln ovanpå bilen som en markering att bilen är tom och att ingen inne i bilen behöver hjälp. Därefter ringer Ni bärgare!

I Arvika och Eda kommun med omnejd ringer Ni Ola By Bilbärgning AB, telefon 0570-139 00, 711 057.

I övriga Sverige ringer Ni, 020-912 912 så sänder ASSISTANCEKÅREN ut den hjälp Ni behöver.

Alternativt så läser Ni i försäkringshandlingarna och ringer det telefonnummer som står angivet där.


Skadeblankett

Har Ni kolliderat med annat fordon fyller Ni i en sk skadeanmälan tillsammans med motparten, dvs den Ni krockat med (skadeblankett finns ofta i pärmen med bilens handlingar). Första sidan på skadeblanketten fyller Ni i gemensamt. Därefter undertecknar Ni blanketten och tar VAR SIN kopia, den delen skall fyllas i av var och en och detta kan Ni göra senare, vid hemkomsten eller på bilverkstaden (har ni "kört i diket" utan motpart inblandad, kan Ni också göra skadeanmälan senare).

Har Ni inte tillgång till skadeblanketten, så anteckna varandras namn, telefonnummer och reg.nr så länge. Ofta kan det vara lika bra att träffas senare i "lugn och ro".


Diskutera inte skuldfrågan!

Diskutera inte skuldfrågan, det är ingen idé, försäkringsbolagen sköter detta senare vid sin utredning. Ibland är det uppenbart vems felet är, men många gånger är det svårt att avgöra.


Behöver man tillkalla polis?

Var inte rädd för att kalla på polis, gör man den bedömningen att motparten tex uppenbart gjort sig skyldig till vårdslöshet eller om misstanke om rattfylleri föreligger är det bäst att polisen kommer till platsen. Det föreligger dock inte någon skyldighet att kalla på polis. Däremot om man kört på vilda djur så måste man kontakta polis.


Vad händer när bärgaren har anlänt vid en trafikolycka?

Efter det att bärgaren anlänt så ser han till, i samråd med fordonsägarna att de inblandade fordonen kommer till lämplig verkstad. Bärgaren ser även till att förare och ev passagerare kommer vidare med tex hyrbil eller taxi. Naturligtvis går det även bra att åka med bärgaren hem, om detta passar bättre.


Vad händer med Er bil om Ni skadas i en olycka och hamnar på sjukhus?

Har personskador inträffat och föraren och ev passagerare förts till sjukhus med ambulans, ser vi till, ofta i samråd med försäkringsbolag, räddningstjänsten och/eller polis att fordonet och ev bagage, last och värdesaker omhändertas på bästa sätt.


Kontakt med verkstad och/eller försäkringsbolag efter trafikolycka

Så snart som möjligt efter trafikolyckan skall Ni ta kontakt med verkstaden dit fordonet transporterats och/eller Ert försäkringsbolag, detta beroende på omständigheterna. Fråga bärgaren om Ni är tveksamma om tillvägagångssättet.


Kan man köra vidare med sin krockskadade bil?

Kör inte iväg med krockskadade fordon utan anlita bärgare, oftast kostar det inget för fordonsägaren (läs mer på sidan "Vad kostar bärgning?"). Även om fordonet bedöms som körbart kan det vara tex vatten eller oljeläckage som gör att motorn skär, (då blir försäkringsbolagen inte glada) även brandrisken är stor. Det är också olagligt att köra omkring med fordon som har tex trasiga eller bortslitna strålkastare eller när det sticker ut vassa kanter från tex buckliga och trasiga skärmar.

Är Ni osäker på om bilen kan köras från platsen så fråga bärgaren. Som sagt: oftast kostar inte bärgningen något för fordonsägaren och ofta har Ni rätt till hyrbil m m. Bärgaren kan oftast hjälpa till att "reda ut" begreppen.


Vid fastkörning eller annat fel på fordonet

Vid fastkörning, eller annat fel på fordonet rekommenderar vi att Ni gör följande: Ring bärgare!

I Arvika och Eda kommun med omnejd ringer Ni Ola By Bilbärgning AB, telefon 0570-139 00, 711 057.

I övriga Sverige ringer Ni, 020-912 912 så sänder ASSISTANCEKÅREN ut den hjälp Ni behöver.

Alternativt så läser Ni i försäkringshandlingarna och ringer det telefonnummer som står angivet där.


Vad händer när bärgaren har anlänt vid fastkörning eller vid fel på fordonet?

Efter det att bärgaren anlänt så ser han till, i samråd med fordonsägaren att det inblandade fordonet, om det inte kan repareras på plats, kommer till lämplig verkstad (gäller det enbart fastkörning kan färden oftast fortsättas efter lossdragning). Bärgaren ser även till att föraren och ev passagerare kommer vidare med tex hyrbil eller taxi. Naturligtvis går det även bra att åka med bärgaren hem, om detta passar bättre.


Kontakt med verkstad och/eller försäkringsbolag efter fel på fordonet

Så snart som möjligt efter att fordonet kommit fram till verkstaden tar Ni kontakt med verkstaden dit fordonet transporterats och/eller Ert försäkringsbolag, detta beroende på omständigheterna (försäkringsbolaget måste kontaktas om det tex gäller en motorskada som täcks av maskinförsäkringen). Fråga bärgaren om Ni är tveksamma om tillvägagångssättet.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Augusti 1997.