Svensk Räddningstjänst - SRM-abonnemang
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

"M:s nya vägtjänst"I mars 1961 lanserade Motormännens Riksförbund i samarbete med Svensk Räddningstjänst AB, SRM-abonnemang som "M:s nya vägtjänst". Dessa abonnemang kunde lösas från och med den första april 1961.

SRM stod för Svensk Räddningstjänst AB (SR) och Motormännens Riksförbund (M). Detta abonnemang kunde endast tecknas av medlemmar i Motormännens Riksförbund och kostnaden var 33 kr per år.

SRM-abonnemanget gav rätt till:

* bärgning och/eller transport till närmaste verkstad av bilen, då den under färd råkat ut för ett trafikmissöde eller tekniskt fel.

* transport till närmaste läkare eller allmänna sjukhus av föraren och/eller passagerare i bilen, om de under färd skadats eller drabbats av plötslig sjukdom.

* uppdyrkning av lås i bilen, även om den inte är under färd.

* förbandsväska att förvaras i bilen samt kostnadsfri komplettering av väskans innehåll när detta förbrukats.

Det är lite känt hur många abonnemang som tecknades.

Se även artikel från tidningen Motor här:
_____________________________________________________________________

Källor:
Tidningen Motor, nr 13 mars 1961.

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till Svensk Räddningstjänst AB

Sidan skapad i Juni 2015.