Sydlarm - historik
_________________________________________________________________

Innehåll:

Viking Räddningskår

Securitas


Sydlarm startades av Gunnar Falk 1963 på Norra Vallgatan i Malmö. Gunnar Falk kom från Räddningskåren i Karlskrona där han på Fortifikationsgatan drev en Shell bensinstation och serviceställe med Ambulans och Bärgningsbilar anslutet till Räddningskåren (Blekingelarm) .

1960 blev Gunnar Falk distriktschef på Räddningskåren i Malmö. När beslutet om att Räddningskåren skulle läggas ned, kom 1963 startade Gunnar Falk då upp räddningsbolaget Sydlarm enligt samma koncept. I rörelsen fanns hyrbilar, ambulanser, låssmeder, fönstertäckningsfordon/ restvärdesräddning, brandsläckarservice och bärgningsbilar. En mycket vinstgivande grund var just abonnemangsidén där man kunde teckna abonnemang för privat, butik och företag.

Sydlarm hade till sin början sin huvudsakliga utbredning i södra Sverige. Malmöstationen bestod som mest av 6-7 bärgningsbilar, låssmedsbil, 2-3 ambulanser, en restvärdesbil samt ett antal hyrbilar (som senare flyttades till Svenska Falk).

Höger: Gunnar Falk. Foto från Anders Falk.


Det fanns en egen station i Helsingborg där en Volvo Viking med Holmesaggregat, liknande den som fanns i Malmö var stationerad. En station i Karlskrona som var en fortsättning på Blekingelarm som Gunnar Falk drev under tiden i Räddningskåren. I Ystad hade Arne Ohlsson en station i Sydlarms färger men detta var "bara" ett samarbete.


Viking Räddningskår

Georg Westman var regionchef för Räddningskåren i Uppsala län och förestod en ambulansstation med fem bilar. Innan dess hade han haft någon funktion inom Räddningskåren i Stockholm och dessförinnan hade han drivit hotell i Linköping.

På 1960-talet startade Georg Westman ambulans- och bilbärgningsföretaget Viking Räddningskår - troligen i samband med Räddningskårens nedläggning.

1965 startade De Förenade Räddningsföretagen (DFR) av Gunnar Falk, Sydlarm. Georg Westman, Viking Räddningskår Stockholm och Pelle Eriksson, Sundstavägens Servicestation i Karlstad. Gunnar Falk var ordförande i föreningen de första åren.

Ovan: Annons för Viking Räddningskår. Från okänd tidning. Obs likheten med RKN´s logotype.


Viking Räddningskår och flera andra företag anslutna till "De Förenade Räddningsföretagens" körde i Sydlarms färger och logotype och de anslutna företagen blev återförsäljare av Sydlarms abonnemang.


Securitas

Securitas ägare Erik Philip Sörensen var Malmöbo och hade länge velat köpa Sydlarm. 1971 köptes företaget Räddningsbyrån i Göteborg upp av Sydlarm, så även ambulans- och bilbärgningsbolaget Viking Räddningskår i Stockholm som ägdes av Georg Westman. Några år därefter köpte Securitas upp Sydlarm.

Höger: Reklamkort för Sydlarm. Foto från Lennart Carlsson.


Securitas hade stora ambitionen och framtidsplaner och ville starta ett nytt Räddningskåren eller Falcks Räddningskår efter danskt mönster. Pga en intressekonflikt mellan Securitas och Larmtjänst såldes bärgningsdelen 1972 till Bärgningskåren.

När bärgningsbilarna försvann, som ju faktisk var den största delen i rörelsen försvann också incitamentet för Securitas att driva bolaget vidare. Gunnar Falk erbjöds att bli vagnparkschef för Securitas men kände inte att det var hans gebit. Istället erbjöd han sig att köpa tillbaka ambulans- och blodtransportdelen i Malmö och Stockholm.

Stockholmsdelen ville Securitas inte släppa då man istället kunde föra över tillstånden från Sydlarm till Securitas och man kunde då sätta blåljus och sirener på Securitasmålade fordon. Blodtransporterna gick nämligen alltid med blåljus och sirener genom Stockholmstrafiken, vilket ju var en enorm prestige för Securitas. Gunnar Falk fortsatte några år inom Securitas men beslutade 1974 att köpa ut ambulansverksamheten i Malmö och kallade det företaget Svenska Falk.

Georg Westman övertog ansvaret för Sydlarm som då alltså bara fanns kvar i Stockholm, abonnenter utanför Stockholm sades upp och ingen nyförsäljning gjordes. Runt -78, -79 övergick Sydlarms verksamhet i Stockholm till Securitas Blodtransport.

Höger: Reklamkort för Securitas Blodtranport. Foto från Lennart Carlsson.


C:a 1980 blev det känt att Securitas hade skrivit kontrakt med Georg Westman om att få överta Sydlarm, men då Gunnar Falk hade skrivit in förbehåll i kontraktet vid den ursprungliga försäljningen om att han hade förköpsrätt på företaget fick Securitas backa och räcka över företaget till Gunnar Falk. Själv var Georg Westman chef på Securitas blodtransport. Georg Westman drev sedan företaget Viking Räddningskår med ett antal ambulanser som hyrdes ut till olika tävlingar runt Stockholm utan personal. Han hade också åtta stycken färdtjänstbussar som gick hos SL. Georg Westman avled ca 1983 och i samband med detta såldes först ambulanserna bort och sedan färdtjänsten som såldes till Linjebuss.

Efter det att Gunnar Falk köpte tillbaka Sydlarm trycktes det upp nya broschyrer abonnemangshäften och det delades ut reklam i Stockholm där även en tidigare duktig abonnemangssäljare anställdes. Tyvärr blev denna säljare sjuk innan han hann börja ordentligt. Det såldes trots allt ett mindre antal abonnemang i Stockholm men inget som kan tillmätas någon större betydelse. Strax därefter gick det "åt skogen" med Svenska Falk och den ekonomiska förutsättningen försvann i och med detta.
____________________________________________________

Fotnot: I november 2008 dog grundaren av Sydlarm, Gunnar Falk.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Sydlarm.
Securitas Sverige AB
Inlägg på SOS-Stockholm.se.

Intervjuer med och upplysningar av;
Carlsson, Lennart, f.d. blodtransportförare vid Sydlarm.
Falk, Anders (som till grundaren Gunnar Falk).

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.


_________________________________________________________________

Åter till Sydlarm

Sidan skapad i December 2008.