Sydlarm - abonnemang
_________________________________________________________________

Innehåll:

Fordonsabonnemang

Familjeabonnemang

Komb. abonnemang


Sydlarms affärsidé var att som tidigare Räddningskåren mfl sälja fordons- och familjeabonnemang.

Det fanns två huvudabonnemang - fordons- och familjeabonnemang

Höger: Framsidan på häftet som innehöll hjälpkuponger (se nedan).


Fordonsabonnemang

I fordonsabonnemanget - som kostade 75:-/år (hösten 1968) ingick utan självrisk:

* Stor förbandslåda med fri komplettering.

* Låsservice (kostnadsfri hjälp vid utelåsning på abonnemangstället).

* Fria sjuktransporter.


Familjeabonnemang

I familjeabonnemanget - som kostade 60:-/år (hösten 1968) ingick utan självrisk:

* Kostnadsfri hjälp vid missöden med bilen såsom reparation vid vägen, låsöppning och bärgning till närmaste verkstad.

* Förbandslåda med fri komplettering.

* Kontroll av brandsläckare, besiktningshjälp vid sjukdom, nyckelbricka och tillgång till nyckelbanken (det sistnämnda var en service som bestod i att bilens reservnycklar förvarades av Sydlarm).

Tillägg för räddning av mindre husdjur kunde fås för 5 :- per år.

Ovan: Hjälpkupong som fylldes i av den som utfört hjälpen.


Kombinerat abonnemang

Båda ovanstående abonnemang. Årsavgift 130:-
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Sydlarm.
GT/Kvällstidningen 22/9 -68.

Intervjuer med och upplysningar av;
Falk, Anders (som till grundaren Gunnar Falk).

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.


_________________________________________________________________

Åter till Sydlarm

Sidan skapad i December 2008.