Sydlarm - förbandslådor
_________________________________________________________________

Innehåll:
I Sydlarms abonnemang ingick det en förbandslåda med fri komplettering.

Enligt uppgift fanns det två storlekar - den lilla i fordonsabonnemanget och en större i familjeabonnemanget.

Höger: Förbandslåda som ingick i Sydlarms fordonsabonnemang.


Till att börja med fanns samma förbandslåda som RKN använde eftersom Gunnar Falk köpte in resterande lager från RKN och det klistrades Sydlarmslogo på den.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Sydlarm.

Intervjuer med och upplysningar av;
Falk, Anders (som till grundaren Gunnar Falk).

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.


_________________________________________________________________

Åter till Sydlarm

Sidan skapad i December 2008.