Svenska Falk
_________________________________________________________________

Innehåll:1974 köpte Gunnar Falk tillbaka ambulansdelen av Securitas och kallade företaget Svenska Falk. Ambulansverksamheten bedrevs från Fredriksbergsgatan i Malmö, i det så kallade Östercentrum där även Sydlarm haft sin verksamhet.

Till början med så bestod bilarna av två International Harvester men bytte senare ut till Mercedes 300D. Även en sjuktransportbil, Volvo 245 -78, för mindre vårdkrävande personer införskaffades. Bilarna användes för långfärdstransporter när någon person blivit sjuk utanför sin hemort och var så frisk att han kunde transporteras hem.

Svensk Falk drevs fram till 1982 då företaget gick i KK pga att körningen för Landstinget upphörde. Avtalet sades inte upp och det fanns inget avtal på papper, däremot fanns det ett mångårigt samarbete där Sydlarm och senare Svenska Falk körde "utombys" transporter. Detta hade nyttjas under många år men en dag slutade helt enkelt telefonen att ringa.

Bildandet av de nya SOS-centralerna och långtransportsamordningen gjorde att Svenska Falk kom i kläm och det hade inte varit så konstigt med det om någon bara tagit på sig ansvaret att meddela om de nya rutinerna, då hade man på ett tidigt plan kunnat avveckla rörelsen under ordnade former. Nu blev det istället konkurs och familjen Falk fick tyvärr lämna hus och hem. Därefter försörjde sig Gunnar Falk som trollkonstnär som varit hans stora hobby och som han sysslade med ända fram till sin död i november 2008.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Sydlarm.

Intervjuer med och upplysningar av;
Falk, Anders (som till grundaren Gunnar Falk).

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Sydlarm

Sidan skapad i December 2008.