Wartaverken, Mora Hydaulics AB, Saferec, Nefab, Hägglunds Moelv och Nyhammars Bruk AB
_________________________________________________________________

Innehåll:

Wartaverken

Saferec AB

Nefab, Hägglunds Moelv, Nyhammars Bruk AB

Bildarkiv

I slutet av 1970-talet började Wartaverken (som senare bytte namn till Mora Hydaulics AB) - som tidigare mest hade tillverkat winchar - att tillverka ett eget bärgningsaggregat som kallades Wartabärgaren.

Wartaverkens Wartabärgare var även den en kopia av dom samtida företagen EKÅ Bärgningsbilar samt Bärgningsbyggen/Bro Wrecker´s byggnationer. Wartaverken utvecklade den utskjutbara huvudbommen. Fördelen med denna huvudbom var att man slapp dom tunga omkopplingarna med kranhöna och förlängningsbom.

Wartaverken/Mora Hydaulics aggregat kallades MORA 2, MORA 10, MORA 20 osv beroende på kapacitet.


Saferec AB

I början på 1980-talet bytte Mora Hydaulics AB namn till Saferec AB. 1983 köpte därefter Saferec, Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker.

Ovan: Delleverans till Volvo, Algeriet från Saferec AB. November 1984. Foto: Hans Ögren.

Tidigare ägaren till Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker Hans Ögren flyttade med till Saferec och arbetade som vd och styrelseledamot i företaget.

Wartaverken / Mora Hydaulics AB leverarade winchar till både Bro Wrecker och EKÅ. I slutet av 1970-talet började Mora Hydaulics AB att tillverka ett eget bärgningsaggregat. När det blev känt av Bro Wrecker och EKÅ att Wartaverken/Mora Hydaulics AB börjat att tillverka ett eget aggregat slutade dom att handla av Mora Hydaulics AB. EKÅ startade då en tilllverkning av en egen winsch som var en kopia av Mora Hydaulics winsch och Bro Wrecker började köpa en del winschar av EKÅ.

I september 1984 gjordes en marknadsundersökning angående möjligheten att etablera försäljning i USA. I USA fanns vid denna tid inget motsvarande bärgningssystem - man använde fortfarande det gammaldags systemet med lyft i kättingar med hjälp av en högt placerad bom eller kran - och man beslöt att starta ett dotterbolag. I dec 1984 startade dotterbolaget Saferec Inc i Atlanta med Hans Ögren som vd. Satsningen lyckades över förväntan - försäljningen blev fyra gånger större än den beräknade.

Dessvärre började problemen hopa sig för dom 13 olika företag som Saferec ägde i Sverige - Bärgningsbyggen AB var det enda företag som gick med vinst och på grund av likviditetsproblem m m uppstod många problem när det gällde leveranserna till USA.


Nefab, Hägglunds Moelv, Nyhammars Bruk AB

1988 inställde Saferec sina betalningar och i mars 1989 gick företaget i konkurs. Företaget hade tidigare lagt ner tillverkningen i Kristinehamn och flyttat verksamheten till Mora. Lager m m uppköptes av företaget Nefab som i sin tur sålde till Hägglunds Moelv och såldes senare till Nyhammars Bruk AB som i mitten av 1990-talet tillverkade ett antal bärgare.

Ovan: Tung flakbärgare från Nyhammars Bruk AB.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;
Cullum, John. Fd Ekå m fl.
Matinsen, Jan. Saferec AS, Norge.
Ögren, Hans. Bro Wreckers Inc, USA.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2006.