Assistancekåren Sweden AB
_________________________________________________________________

Innehåll:

MRF-Bärgarna

Assistancekåren

Bildarkiv


När Bärgningskåren lades ner i september 1992 blev - av naturliga skäl - samarbetsavtalen med bärgningsföretagen uppsagda och de till företaget anslutna bärgarna riskerade att bli oorganiserade. För att undgå detta bildade de tidigare bärgningskårenanslutna bärgningsföretagen MRF-Bärgarna.

När Bärgningskåren lades ned skulle de anslutna bärgarna bli oorganiserade om inget gjordes. Därför bildades MRF-Bärgarna som höll sitt första möte i Vilhelmmina den 23 maj 1992 i samband med Bärgningskårens sista årsmöte. Föreningen hade för avsikt att - liksom tidigare Bärgningskåren - lämna service till de anslutna företagen genom gemensam marknadsföring, tecknande av centrala avtal m m. MRF-Bärgarna registrerar därefter den 21 september 1992 dotterbolaget Assistancekåren Sweden AB.

Fr o m 1 januari 1993 används endast namnet Assistancekåren.


Assistancekåren

Den 21 september 1992 registreras företaget Assistancekåren Sweden AB av MRF-Bärgarna. Att det blev just namnet Assistancekåren berodde på att man ville anknyta till det gamla namnet Bärgningskåren eller "Kåren" som dom flesta sa och till samarbetet med det nybildade bolaget MRF-Assistance.

Assistancekåren är i dag med sina 340 bärgningsfordon utspridda på 160 orter Sveriges ledande bärgningsorganisation. Företaget ägs till 100% av medlemsföretagen.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2000.