Carmi Verkstad AB
_________________________________________________________________

Innehåll:
Carmi Verkstad AB startade omkring 1953 av Carl Mild (Car+Mi=Carmi) och Gunnar Hermansson och sysslade bla med tillverkning av grävskopor. I slutet på 1950- talet kontaktades företaget av Olle Ekengård och en tillverkning av bärgningsbilar drogs i gång.

En tillverkning som sedermera blev en ren serieproduktion med hundratals tillverkade. Fram till ca 1967 hade 67 st bärgare eller aggregat tillverkats. Enlig uppgift från en tidigare anställd - Bo Larsson - som jobbade vid företaget under åren 1956 till 1967 gjorde Carmi allt plåtarbeten på aggregaten fram till 1967, därefter lades tex skåp och bomtillverkning ut till underleverantörer.

En av dessa underleverantörer av skåp fanns i Koppom utanför Arvika som senare flyttade till Årjäng i västra Värmland (Årjängs plåt o svetstjänst).

I dag tillverkar Carmi enlig egen uppgift en 5 - 6 bärgare om året till kunder som tex Svempas bilbärgning samt kunder i Finland.
____________________________________________________

Källor:
Carmi Verkstad AB

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2006.