De Förende Räddningsföretagen
_________________________________________________________________

Innehåll:

Historia

Logotyper m m

BildarkivDe Förenade Räddningsföretagen (DFR) bildades den 14 januari 1965 - bla som en konkurrent till Bärgningskåren och andra företag i ambulans- och bärgningsbranschen m m.

DFR startades av Gunnar Falk, Sydlarm. Georg Westman, Viking Räddningskår Stockholm och Pelle Eriksson, Sundstavägens Servicestation Karlstad (även Toyotaåterförsäljare). Gunnar Falk var ordförande i föreningen de första åren.

DFR´s syfte var att: "lämna allmänheten en omedelbar aktiv hjälp från egna staioner dygnet runt inom området bilbärgning, sjuktransporter, låsservice, glasservice, fastighetsservice, bevakning, grodmansarbete m m genom egna larmcentraler" som det står i arkivmaterial från 1960- talet.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2018.