Efterlysning!
_________________________________________________________________

Innehåll:

Efterlysning av bilder m m.

Då jag på hobbybasis samlar, forskar och försöker sammanställa bakgrunden till gamla tiders ambulans- och bärgningsföretag m m och dess historik och verksamhet önskar jag få hjälp med följande:

Jag är intresserad av att köpa, få gratis eller låna för kopiering allt material rörande företag och organisationer som Räddningskåren, Svensk Räddningstjänst, "gamla" Falcks Räddningskår och övriga ambulans- och bärgningsföretag, både privata företag - och när det gäller ambulans även landstingsmaterial - som tex reklam, bilder, tidningsurklipp, prislistor, abonnemangshäften, fordonslistor, bilförsäkringshandlingar, mötesprotokoll, intern personalinfo, uniformspersedlar m m. (det som är mest "akut" för tilfället - och som jag inte har något ex av - är skjorta samt slips från Räddningskåren respektive Svensk Räddningstjänst). Prylar som såldes av räddningsföretagen är också intressant som tex Räddningskårens flytväst.

Allt material ang. gamla bärgare, ambulanser, sjuktransportbilar och läkarbilar inklusive taxi och dess organisationer är intressant.

Söker även broschyrer, sprängskisser och foto m m på bärgningsaggregat från företag som tex: Holmes/Tranås, Sörlings, EKÅ, Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker, Saferec, Bro Bärgningsbyggen, SWS, Bärgningskonsult och Warta med flera.

Information om service- bärgning- och ambulansorganisationer som Gröna Korset, Sydlarm, Räddningscentralen, Svenska Viking, Motorbranschens Riksförbund (MRF), Bärgningskåren med flera sökes, även nordiska som norska Viking Redningstjeneste A/S och Falken, Danska Falck Redningskorps och Zone Redningskorpset samt samarbetsföretag som Skandinaviska Räddningssällskapet (SRS).

Jag söker även tidigt material och information om Larmtjänst (fd Larmcentralen), LAC, Sos-Alarm och övriga äldre larmcentraler. Information om gamla larmnummer (typ 00 och 90 000) och telefonhistoriken i sammanhanget är intressant.

Äldre sakförsäkringsbolagsinfo till bilägare ang tex abonnemang, räddningsförsäkring, självrisker m m (gärna från Ansvar och Thule och dess samarbetspartner) samt information från och om Motormännens Riksförbund (M), Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och Kungliga Automobil klubben (KAK) är intressant.

Material sökes även gällande polisfordonshistorik (fram till ca 1970), gärna gamla Statspolisens historik o fordon.

All information och historik ang. äldre varnings- och larmutrustning till utryckningsfordon är också intressant.

Slutligen söker jag "trafiknostalgi" fram till ca 1975, typ "körtips", trafiksäkerhetstips, första hjälpen, förbandslådor, högertrafikinformation, m m.

Anders Roger Larsson

Anders Roger Larsson
Postadress: Möbelgatan 3, 671 41 Arvika.

Telefon: 070-6070 860

E-post: info@tow.se

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Januari 2000.