Falcks Räddningskår AB
_________________________________________________________________

Innehåll:

Historia

Abonnemang

Betalningskuponger

Bildarkiv
Falcks Räddningskår AB startade sin verksamhet i Sverige omkring 1950.

Företaget ägnade sig i huvudsak åt bilbärgning samt ambulans- och sjuktranporter. I april 1961 övertogs Falcks Räddningskår av Svensk Räddningstjänst AB - som tidigare hade köpts upp av försäkringsbolaget Thule - och verksamheten överfördes till det av Thule senare inköpta företaget Räddningskåren.


Snabb hjälp - dubbel hjälp

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Augusti 2002.