MRF-Assistance Sweden AB
_________________________________________________________________

Innehåll:

Franska huvudägare

Abonnemangsprincipen

Många lät sig lockas

Tiden var inte mogen

Bildarkiv


I början av 1990 talet dök en ny stjärna upp med buller och bång vid namn MRF-Assistance. MRF-Assistance´s affärsidé var att driva larmcentral och sälja assistancepaket.

Företagsledare med visioner och med talets gåva lanserade MRF-Assistance med nästan en religiös övertygelse.


Franska huvudägare

MRF-Assistance Sweden AB ägdes av Ami Scandinavia A/S i Köpenhamn 73%, MRF-bärgarna 17% och MRF (Motorbranschens Riksförbund) 10%. Ami Scandinavia hade som huvudägare det franska företaget GMF (Garantie Mutuelle Francaise).

Ovan: MRF-Assistance´s logotype. Lägg märke till att logotypen har samma typsnitt som i Assistancekårens logotype.


I januari 1992 drog larmcentralen igång. I samband med detta och dessförinnan hade en reklamkampanj av sällan skådat slag dragits i gång, merparten av det lokaliseringsbidrag på många millioner som erhållits satsades på TV-reklam (minnesgoda läsare kommer säkert ihåg att "vädret" i den då relativt nybildade tv-stationen TV4 sponsrades av MRF-Assistance), stora tidningskampanjer m m.


Abonnemangsprincipen

I och med MRF-Assistance´s ertablering kom åter den gamla hederliga abonnemangsprincipen fram. Samma princip som gamla Räddningskåren, Svensk Räddningstjänst m fl hade arbetat efter.

Höger: Larmcentralen vid MRF-Assistance med ett 10- tal terminaler.


Tanken var att vi bilister skulle köpa ett assistancepaket för 600 :- och därigenom få hjälp med bilen av Assistancekåren ett OBEGRÄNSAT antal gånger vid tex motorstopp, dikeskörning, starthjälp när batteriet var slut m m.

Försäkringsbolagen hade vid denna tid höjt självrisken på bärgning med, i flera fall, upp till 1000:- ! så tanken var inte fel. Tyvärr var tiden inte riktigt mogen och den djupa lågkonjunktur som rådde under 1990- talets första hälft gjorde inte saken bättre.


Många lät sig lockas

Förutom MRF och Assistancekåren så lockades en rad företag att samarbeta med MRF-Assistance: Larmtjänst lät sitt larmnummer 020-910040 termineras via MRF-Assistance från starten den 1 januari 1992. Volvia engagerade sig i MRF-Assistance i april 1992 och sommaren 1992 Statoil. Folksam och Shell startade i samarbete med MRF-Assistance en stor kampanj hösten 1992.

Men tyvärr - för få abonnemang såldes och under våren 1993 gick MRF-Assistance i konkurs - utgifterna hade varit gigantiska i förhållande till inkomsterna. Larmcentralen hos MRF-Assistance stängde i juni 1993 för gott. Många var dom som satsat på MRF- Assistance; bilföretag, försäkringsbolag, Larmtjänst och inte minst vi bärgare och alla kände sig lurade. Lurad kände sig också staten som via Nutek satsat ca 30 millioner på MRF-Assistance. Lurad kände sig också Wilhelmmina kommun.

Vart tog dom då vägen dom som terminerat sina larm via MRF- Assistance? Larmtjänst liksom Skandia, Dial och Volvia flyttade mer eller mindre i panik under våren och försommaren över till Falck Räddningskår AB medans tex Folksam flyttade till SORAB i juli 1993.

Vad hände då med MRF-Assistance? En i branschen verksam person med stor insyn utryckte det så här: "Några", till konkursförvaltare, bärgning och försäkringsbranschens fasa, tog det som fanns kvar i kassan och kundregistret med sig och startade SFA Nordic Assist AB." Detta företag är i dag omdöpt till AXA Assistance Nordic AB.


Tiden var inte mogen

Tiden var som sagt inte mogen i början av 1990- talet för assistanceerbjudande. I dag kan vi konstatera att dagens assistancepaket är ett uppskattat komplement till den vanliga bilförsäkringen. Konceptet är detsamma - för en i förväg inbetalad summa så får man kostnadsfri hjälp med bilen av en bärgare vid tex motorstopp. Taxi, tåg eller hyrbil om inte bilen kan repareras omgående.

Om inte MRF-Assistance hade lidit av ett lätt storhetsvansinne och haft en ledning med kunskap om marknaden eller åtminstone tagit till sig den kompetens som ställdes till förfogande och haft en liten ödmjukare inställning och "röjt mark undan för undan" finns det anledning att tro att företaget hade överlevt och haft en i dag ledande ställning på den svenska marknaden. Betänk att företaget hade samarbete med - och i början - ett bra sådant med "tunga" företag som: Assistancekåren, Viking Redningstjeneste, Folksam, Dial, Skandia, Shell, Statoil, Volvo/Volvia, Saab, Larmtjänst m fl.
____________________________________________________

Källor:
Andersson, O. (1997). En resumé över 35 verksamhetsår. Förlag: Larmtjänst AB.

Intervjuer med och upplysningar av;
Johansson, Lars-Gunnar. Assistancekåren.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2000.