Larssons samlande m m
_________________________________________________________________

Innehåll:

Vad finns kvar?

Ett antal hyllmeter

Bilbärgare

Min far

Många nya vänner

Begränsa sig

Mer om mig själv

Lite om mitt samlande, bakgrunden och lite om mig själv

Jag heter Anders Roger Larsson, född 1953 och bor i Arvika som ligger i västra Värmland. Jag samlar på äldre ambulans- och bilbärgningsrelaterat material och försöker sammanställa dess historia.

Bakgrunden till mitt intresse och samlande av ambulans- och bärgningsrelaterade dokument och föremål av olika slag är inte lätt att varken komma ihåg eller kanske riktigt förstå. Samlat har jag väl alltid gjort på någon, allt från kapsyler som liten, till "filmstjärnor" och bilbroschyrer när man blev lite äldre. Allt detta hör till nu en förgången tid. En minnesbild är att jag i början av 1960- talet såg en röd och svart RKN-ambulans och tyckte denna sena femtitalsvagn var så snygg och "häftig" till skillnad från alla andra ambulanser som oftast var tråkigt neutrala i sin framtoning. De sista 20 åren har jag nästan uteslutande samlat på material med anknytning till ambulans och bilbärgning.


Vad finns kvar?

Vad finns då kvar i dag från Räddningkåren, Svensk Räddningstjänst och Falcks Räddningskårs verksamhet? Minnen finns naturligtvis kvar - både hos de som arbetade på företagen eller på annat sätt var knutet till företaget som tex åtgörare.

Det finns än idag folk, aktiva i tex bärgnings- och ambulansbranschen som började sin yrkesbana i de gamla räddningsföretagen. Skyltar, kartböcker, reklammaterial, förbandslådor m m finns också kvar i relativt stor utsträckning - ingen kastar väl en förbandslåda, hur gammal den än är - kan ju vara bra att ha! Däremot är det ont om tex kuponghäften och tidningarna "Räddningsnytt" och "Autostrada".

Fortfarande kan man se skyltar på gamla verkstadsväggar och gamla bensinstationer - trots att alla skyltar m m skulle monteras ner efter beslutet om RKN´s nedläggning. Den uppmärksamme såg kanske att i lobbyn på fjällhotellet i tv-serien "Pistvakt" hängde en RKN-skylt.


Ett antal hyllmeter

Min samling består i dag av ett antal hyllmeter pärmar och lådor med tusentals sidor mer eller mindre sorterat material såsom allmänna informationsblad, tidningar, tidningsurklipp, sammanträdesprotokoll, abonnent- försäkringshandlingar, brev, utskick av olika slag och foto. Även div reklamprylar, kuriosa och skyltar m m finns och samlingen växer undan för undan. En del av denna samling visas i anslutning till denna sida samt utgör underlag för hemsidan www.tow.se.


Bilbärgare

Jag har under mitt liv arbetat med en mängd olika saker, bla som bilbärgare i över 20 år. Kanske var det mitt arbete som bilbärgare som hade den största betydelsen då mitt intresse tog fart i samband med Bärgningskårens nedläggning och Assistancekårens födelse i början på 1990- talet. Jag började då att ta reda på mer om hur det gick till då Bärgningskåren startade på 1960- talet och varför Räddningskåren lades ner under samma tid. I samband med detta kom man även in på Bärgningskårens tidiga arbete och organisationens samarbete med Lamtjänst m m. Detta ledde vidare till Larmtjänsts samarbete med tex SOSAB och tillkomsten av 90 000 m m. Vidare fanns det fler räddningsorganisationer på 1950- talet förutom Räddningskåren, tex Svensk Räddningstjänst, Falcks Räddningskår och Gröna Korset mfl så det finns att bita i.


Min far

Min far var en period abonnent hos Räddningskåren - jag minns än i dag var förbandslådan var placerad i hans Chevrolet Impala - och detta kan också haft betydelse. Min far var även medlem i Motormännens Riksförbund. Synd bara att man inte tog reda på alla nummer av tidningen Motor som han fick, dessa kastades bort hastigt i samband med hans död på 1980- talet. Inte heller fanns det kvar något från Räddningskåren.


Många nya vänner

I samband med mitt samlande och informationsinhämtande har jag kontaktat, och i många fall besökt personer runt om i landet, oftast äldre personer som har sin bakgrund inom ambulans- och/eller bilbärgningsbranschen. I stort sett samtliga har varit mycket tillmötesgående och tagit emot mig väl och låtit mig ta del av sina minnen samt i många fall lånat mig material eller skänkt mig saker som de har haft liggande. På köpet har jag fått många nya goda vänner.

Jag är även mycket imponerad och tacksam över av all god hjälp och stöd jag fått av tex Assistancekåren, Falck Räddningskår, Viking Redningstjeneste, Skandia, Ansvar, Larmtjänst, SOS Alarmering, Motormännens Riksförbund med tidningen Motor, mfl företag och organisationer samt motorjournalister och privatpersoner. Många personer hör av sig och berättar vad de vet. I många fall har dessa personers far arbetat med eller ägt ett ambulans- eller bärgningsåkeri ansluten till Räddningskåren el liknande.

Internet och min hemsida är en god källa till många nya kontakter och naturligtvis besöks auktioner och loppmarknader så fort tiden tillåter.

Jag har även fått kontakt med personer som samlar på andra saker och/eller håller på med gamla fordon och då företrädesvis gamla ambulans- och bärgningsfordon och i något fall, polisbilar. Även i dessa led har jag fått många nya goda vänner.

När jag började mitt hobbyforskande visade det sig inte finnas så mycket utgivet att läsa om tex Räddningskåren förutom artiklar och notiser i div tidningar. Det som hittades var i stort sett bara internt material från tex Larmtjänst och Skandia. Några böcker fanns som behandlade ämnet; tex har Rune Andréasson, fd vd MHF givit ut en hel del om bla trafiksäkerhet och Gert Ekströms bok "Från Larmklocka till blåljus" (1986) inte att förglömma. Gert Ekström blev även han en god vän till mig.


Begränsa sig

Ett "problem" i sammanhanget är att intresset växer och vill breda ut sig då mycket hänger ihop. Jag tänker - förutom ovanstående beskrivning av Räddningskåren, Bärgningskåren, Larmtjänst m m - på saker som varnings- och utryckningsljusens historia, bilbältets historia, högertrafikhistorik, bilklubbarnas historik och bilhistorik i allmänhet. Jag har nu lärt mig att man MÅSTE försöka begränsa sig, annars blir det inget hobby utan ett bekymmer och då blir det inte lika roligt längre utan blir bara betungande. Inom tex ovanstående ämnen sparar jag nu bara upphittat material för framtida behandling. Vissa ämnen har jag lagt ner mck tid på och sedan tvingats lägga det helt åt sidan. Ett exempel på detta är mitt intresse för gamla polisbilar och polishistoria som jag nu tvingats att lägga åt sidan till förmån för annat. Även inom detta ämne fick jag många nya goda vänner som tex Jan Huzell, fd föreståndare på Polistekniska Museet och Lars-E Freeman, bla skaparen av den svart/vita polisbilen och många, oftast äldre och pensionerade poliser och garageföreståndare vid polisen.

Ett annat problem är att det kostar pengar - telefon, dator, resor, kopiering m m kostar mycket. Men tex Assistancekåren och dess anslutna medlemsföretag, medlemmar i Svensk Utryckningsfordonsförening och de nya ägarna till mitt gamla företag - Ola By Bilbärgning AB har dock varit mck tillmötesgående när det gäller sponsring och hjälp. Stort Tack till Er!


Mera om mig själv

Har ett stort intresse för det som i dag är nostalgi, historia, gamla bilar och mer allmänt "hur man gjorde förr". Älskar att gå i gamla arkiv och rota. Fö så är jag väl så där lagomt bilintresserad men har ofta köpt bilar i minst sagt varierande skick som jag sedan gjort i ordning till endera bruks- eller hobbybil (varje gång en bil är färdig har jag sagt att det skulle bli sista gången!).

Är, eller har varit medlem i Motormännens Riksförbund, Svensk Utryckningsfordonsförening, Svenska Veteranbilsklubben, Chevrolet Capriceklubben, The Club of American Ford, Trafiknostalgiska klubben, Kalmar terminals vänner och Kommunal samt är besiktningsman åt Svenska Veteranbilsklubben när det gäller veteranbilsförsäkring.

Läser med förtjusning tidningar som Nostalgia och Classic Motor. Skriver mycket - men kanske hellre än bra - och tycker om att sitta vid datorn och fila på hemsidan.

En annan sysselsättning som har en sällsynt förmåga att inkräkta på hobbyn är arbete! Detta tvingas jag också syssla med och är nu för tiden timanställd vid Arvika kommun inom bla LSS.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Januari 2005.