Olika typer av bärgningsfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Citybärgare

Flakbärgare

Tungbärgare

Se även:

De första bärgningsbilarnaDet finns i dag i princip tre huvudtyper av bärgare: city-, flak-, och tungbärgare. City- eller garagebärgare är en liten smidig bil för personbilar och mindre lastbilar som används ofta i stadstrafik. Flakbärgare - vilket namnet antyder - är en bil med flak och kommer mest till sin rätt när det gäller att frakta två eller tre fordon en längre sträcka. Tungbärgare slutligen är en kraftfull bil som klarar hantering av lastbilar.

Förutom dessa tre huvudtyper finns självklart "mellanlägen" av olika slag som tex lätta och tunga bärgare med flak. Längre tillbaka i tiden fanns även "mellanbärgare" - dvs byggen av konventionell typ med skåp - byggda på tex chassie från Volvo F4/F6 serien, Ford Custom Cab eller Bedford. Mellanbärgare byggs knappast inte i dag utan har ersatts av flakbärgare.

Vidare finns det bärgningsfordon byggda enligt container- och lösflaksprincipen m m. Driftiga påbyggare och åkare har genom åren även tagit fram egna mer eller mindre väl fungerande lösningar på hur en bärgningsbil skall se ut. En sanning med en viss modifikation är också den att en bärgningsbil bärgar högst "maken till sig själv".

Via länkarna till vänster följer en närmare presentation av de olika typerna.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2005.