Sörlings
_________________________________________________________________

Innehåll:
1924 startade Johan Sörling sin smedja i Rosersberg, Stockholm för att ge en hjälpande hand till traktens bönder.

Verksamheten fick tidigt en inriktning mot transportsektorn som expanderade med bilismens intåg.

Höger: Bedford S -58 med vändbar bom. Tillhörde AB Bröderna Hansson. Här lyfter man ut ett kassaskåp i Gävle (X8917). Foto från GM.


Tidigt lokaliserades företaget till Märsta där den fortsatta utvecklingen mot ett framgångsrikt industriföretag ägde rum.

Sörlings konstruerade under 1940- talet ett hydrauliskt bärgningsaggregat med en bom som kunde vändas och fungera som högt placerad "kran".

Höger: Sörlingsbom - monterad på en Volvo. Troligen ett av EKÅ modifierat sörlingsbygge med skåp och stödben från EKÅ. Foto från Monica Ekengård.


Det karaktäristiska för denna bom var att den inte var vikbar uppåt vid tomkörning utan stack ut bak.

Omkring 1960 överlät Sörlings tillverkningen av bärgningsaggregat till Atlasverken i Örebro.
____________________________________________________

Källor:
Ekström, G. (1986). Från larmklocka till blåljus. Förlag: Winbergs Förlags AB.
Berggren, Thorbjörn.
J. Sörling AB.

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2006.