SORAB
_________________________________________________________________

Innehåll:

Skade och Räddningslarm AB "Räddningslarm" (kallas även SORAB) startade 1995. Personalen bestod av folk från Falck Räddningskår.

SORAB´s affärsidé var att erbjuda försäkringsbolag och fordonsföretag kundservice såsom larmförmedling och telefonpassning dygnet runt. Exempel på kunder var Folksam, Skandia och Dial.

1 januari 2006 köpte SOS International a/s, SORAB och i samband med detta bytte SORAB namn till SOS International Sverige AB. Ny vd från 16 mars 2006 blev Olof Karlberg som närmast kom från Viking Sverige AB.
____________________________________________________

Källor:
Assistancekåren
Skade och Räddningslarm AB
SOS International a/s

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2000.