SOS-International
_________________________________________________________________

Innehåll:

Kungl. Danska Automobilklubben

Gemensam nordisk organisation

Bildarkiv

SOS-International A/S har med en historia som sträcker sig tillbaka till december 1957 status som världens äldsta assistansföretag. Den operativa verksamheten påbörjades den 1 april 1958.

Vid denna tidpunkt var även Sverige via Svensk Räddningstjänst AB och Norge via Viking Redningstjeneste A/S inkorporerade i verksamheten. Företagets egentliga födelsedag dateras dock till den 3 maj 1961 då SOS-International A/S  registrerades som ett danskt aktiebolag.


Kungl. Danska Automobilklubben

SOS International bildades av Kungl. Danska Automobilklubben (KDAK) i samarbete med Zone Redningskorps (Zone Redningskorps var en bärgnings- och ambulansorganisation som startade 1930, köptes upp av Falck 1963). Från början omfattade aktiviteterna framförallt service till Kungliga Danska Automobilklubbens medlemmar. Den då helt danskägda organisationen fick emellertid ekonomiska svårigheter och såldes till dåvarande Räddningskåren i Sverige.


Gemensam nordisk organisation

Dom aktier som Räddningskåren hade haft i SOS International såldes vid årskiftet 1964/65 till Larmtjänst för 300 000:- sv kr. Köpekontraktet skrevs på den 2 dec 1964 och tillträdesdag avtalades till den 1 jan 1965.

Den 1 januari 1965 ingicks även en överenskommelse mellan de nordiska skadeförsäkringsbolagen - förutom dom danska - om att använda bolaget som gemensam nordisk assistans- och skadeorganisation. Den 1 januari 1970 anslöt sig även de danska bilförsäkringsbolagen till samarbetet.

Med drygt 40 000 ärenden om året har SOS International dessutom status som Nordens ledande larmcentral och assisterar idag mer än 100 nordiska försäkringsbolags kunder.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmaterial från Skandia.
Andersson, O. (1997). En resumé över 35 verksamhetsår. Förlag: Larmtjänst AB.
Bärgningskåren AB.
Fostvedt, Tor. Willikesen, Frank. (1997) På vakt i 40 år. Williksens Förlag.
SOS International A/S.
Statens pris- och kartellnämnd. (1981) Konkurrensbegränsningar inom bilbärgningsbranschen.
Åkerlund, Kjell. (1998) Alarm. Om alarmeringens historia. SOS-Alarm AB.

Tidningen: Autostrada, Nr 1. 1959.
Tidningen:
Motorbranschen.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2000.