Viking Sverige AB
_________________________________________________________________

Innehåll:

Viking Sveriges första kund

Nytt! Sålt till Falck Danmark A/S1993 bildades bolaget Viking Sverige AB. Anledningen till detta var Viking Redningstjeneste AS´s ambition att etablera sig i Sverige och bedriva bla larmförmedlingstjänster.

Verksamheten startades 1993, då sköttes all verksamhet från Norge. Den 1/4 2001 flyttade företaget till Stockholm och hade ca 30 anställda.

Ägarkonstellationen var från början 1/3 MRF, 1/3 Viking Redningstjeneste AS, Norge, 1/3 MRF-Bärgarna/Assistancekåren. Senare blev ägarkonstellationen - Viking Redningstjeneste AS (65%), MRF-bärgarna/Assistancekåren (10%), MRF (15%) och Allbil (10%).


Viking Sveriges första kund

Vikings första kund i Sverige var Motormännens Riksförbund (M). 1 maj 1995 ingick Viking Sverige avtal med Trygg-Hansa. Senare skrevs avtal med Volvia och Winterhur. Detta innebär att Viking Sverige hade ca 25% av den svenska marknaden.

Avtalen innebar att om en strandsatt bilist ringde det anvisade larmnumret som finns i medlems- och försäkringshandlingarna så hamnar han hos Viking Sverige som därefter vidtar lämpliga åtgärder som tex att skicka bärgare. Viking Sverige tog också hand om skadereglering och administration i samband med skadan.

Första åren gick alla larm från de anslutna kunderna till
Viking Redningstjeneste AS larmcentral i Oslo - i dag terminieras larmen vid en lamcentral belägen i Stockholm.


Sålt till Falck Danmark A/S

Den 27 februari 2006 meddelade Falck Danmark A/S att man lagt ett bud på aktierna i Viking Redningstjeneste AS i Norge inklusive dotterbolagen Viking Sverige AB, Viking Assistance Oy, och Viking Followit A/S.

Falck hade ingått ett avtal med Viking-aktieägarna vilka representerade c:a 60 % av det totala antalet aktier i bolaget och erbjöd övriga aktieägare samma bud och villkor. Vikings styrelse rekommenderade att sälja och Falck betalade för aktierna.

Den 22 september 2006 meddelade det norska Konkurransetilsynet att dom beslutat förbjuda Falck´s oppköp av Viking Redningstjeneste AS. Falck överklagade och den 17 januari 2007 meddelade Fornyings- og administrasjonsdepartementet i Norge att Falcks fick behålla Vikings Redningstjeneste AS´s dotterbolag - Viking Sverige AB, Viking Assistance Oy och Viking Followit A/S.
____________________________________________________

Källor:
Falck Danmark A/S
Fostvedt, Tor. Willikesen, Frank. (1997) På vakt i 40 år. Williksens Förlag.
Viking Redningstjeneste AS.
Viking Sverige AB.

Tidningen: Motorbranschen.

Intervjuer med och upplysningar av;
Johansson, Lars-Gunnar. Assistancekåren.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2000.