Ekå - mer om
_________________________________________________________________

Innehåll:

Mobilkran

Bogsering

Främre stötfångaren


Till Ekå-aggregatens fördel kan även nämnas möjligheten att använda bärgaren - förutom till ren bärgningsbil - som mobilkran, bogserbil eller "knuffbil".

Genom att montera olika komponenter på Ekå-aggregatet förvandlades bärgaren till bla mobilkran, drag- eller bogserbil.


Mobilkran

Vid kranarbete monteras förutom den tidigare nämnda förlängningsbommen även en sk kranhöna längst ut på förlängningsbommen.

Vid tyngre lyft monterades en stötta mellan vikbommen och ett fäste monterat mellan stödbenen.

Ovan: Ekå-aggregat som mobilkran.

1. Förlängningsbom.
2. Kranhöna.
3. Stötta med fäste.


Bogsering

Vid bogsering av andra fordon eller släp monterades ett speciellt drag vilket monterades i utskjutsbommen.

I detta drag monterades i förekommande fall även bogserstången.

Höger: Bogserdraget och dess delar.

1. Stag.
2. Bult.
3. Sprint.
4. Mutter.
5. Bogserdrag.
6. Sprit.
7. Sprint.
8. Bogserstång.


Främre stötfångaren

Den karaktäristiskt kraftiga främre stötfångaren på bärgningsbilar - som förutom att den är tillverkad av kraftigt stål även i en del fall är fylld med bly! - är inte för "syns skull".

Förutom att utgöra fäste för frontvinschen - som används till lättare bärgning samt vid egen fastkörning - har den fler funktioner varav den viktigaste funkttionen är att vara motvikt.

Höger: Stötfångaren och dess delar.

1. Stötfångare.
2. Vinsch.
3. Pejlstång.
4. Backsegel.
5. Kula.
6. Wirestyrning.
7. Gummiskydd.


Då alla bärgningsbilar har problem med lätt front då den är tungt lastat innebär detta att man får problem med styrningen. Att då ha en tung stötfångare i fronten (= max framaxeltryck vid olastad bärgningsbil) underlättar vid körning med tung last. Vidare är en kraftig stötfångare med "staket" en trygghet för föraren om styrningen släpper - vilket inte är ovanligt då framhjulen på en lastad bärgare tenderar att hålla sig uppe i luften - och bärgaren går i diket eller tex in i ett träd. Detta skyddar då bärgningsbilen mot skador i front och kylare m m.

Med hjälp av den främre kraftiga stötfångaren kan bärgaren även användas som "knuffbil" dvs att tex knuffa in fordon på verkstäder (en förutsättning i detta fall är att den knuffade bilen har en byggnation som tål att knuffas utan att skadas). Ett annat användningssätt är att knuffa undan nedfallna träd eller i ett nödläge tex knuffa krockskadade personbilar ur körbanan för att släppa fram tex ambulanser.
____________________________________________________

Källor:
Egna samlingar.

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Ekå

Sidan skapad i Mars 2004.