Ekå - mellanbärgare
_________________________________________________________________

Innehåll:

Mek. aggregat

Hyd. aggregat

Höger: Exempel på "halvmekaniskt" bärgningsaggregat i arbetsläge.

1. Fäste för vajer.
2. Block.
3. Stag som påverkar vikbommens bakre del så den viks upp.

Foto: Roger Larssons samlingar.Höger: I tranportläge - det i texten nämnda staget har vid invinschning påverkat vikbommens bakre del och vikit upp den.

Notera dom hydrauliska stödbenen som även utgjorde stänkskydd samt "krattan" i vikbommens nedre del som utgjorde en extra förankring vid vinschning.

Foto: Roger Larssons samlingar.
Höger: Helhyd. agg. av typ EKÅ N 0505 Standard monterad på en Volvo F407. 3,5 tons winsch. Lyfte ca 3 ton i bommen.

Foto: Roger Larssons samlingar.


Höger: Helhyd. agg. av typ EKÅ N 0810 monterad på en Volvo F610. 10 tons winsch. Lyfte ca 8 ton i bommen.

Foto: Roger Larssons samlingar.
I början på 1960-talet tillverkade Ekå ett mekaniskt aggregat med ett karaktäristiskt "torn" längst bak avsedd för sk mellanbärgare.

Dessa aggregat var avsedda för personbilar och mindre lastbilar och monterades på bilar av typ - Volvo Snabbe, Ford Custom Cab och kraftigare amerikanska bilar och användes till att bärga fordon med upp till ca fem tons totalvikt. Fann enligt uppgift både med mekanisk och hydraulisk winsch.

Mellanbärgare var en typ av bärgare som i stort sett slutade att tillverkas på 1970-talet - förutom några avsedda för export - utan ersattes av flakbärgare.

Ekå´s tidiga mellanbärgare byggde på ett mekaniskt system. Anledningen till detta system var troligen att det var billigare och enklare att tillverka och gott räckte till för dom lastvikter som dom var avsedda för.

Dom första aggregaten hade inte stödben utan stoppklossar anbringades bakom bakhjulen på bärgaren vi behov. Senare kom hydrauliska stödben och aggregatet blev då "halvhydrauliskt".

Manövrering av lyft- och vikbom gjordes med hjälp av winschen och vajern genom ett enkelt och snillrikt system. När vajern firades ut sänktes först vikbommen och sedan lyftbommen av sin egen tyngd ner mot marken.

När fordon skulle lyftas upp firades vajern in och lyftbommen höjdes. Vid transportläge firades vajern in ytterligare en bit och staget mellan vikbom och tornets topp tryckte då till vikbommens bakre del och vikbommen veks upp. Denna konstruktion innebar att vid winschning av tex ett dikeskört fordon låg lyft- och vikbommen "löst" på marken. Detta aggregat tillverkades enligt uppgift fram till 1966.

Alla upplysningar om aggregat av denna typ är av största intresse! Skicka ett mail om Ni vet något!


Helhydrauliska aggregat

Mekaniska aggregat av ovanstående beskrivna typ övergavs i slutet på 1960-talet och ersattes av helhydrauliska aggregat, ofta monterade på Volvo av typ F407 och VW LT-serien m. fl.


____________________________________________________

Källor:
Egna samlingar.

Intervjuer med och upplysningar av;
Mattsson, Torbjörn.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till Ekå

Sidan skapad i April 2006.