Ekå - tungbärgare
_________________________________________________________________

Innehåll:

Tredje generationen

Fjärde generationen

Femte generationen

De första moderna tungbilsaggregaten (generation två och framåt) - dvs de som vi i första hand förknippar med Ekå - kom i början på 1960-talet.

Detta med vändbar utskjutsbom/sticka underlättade höga lyft men konstruktionen övergavs så småningom till förmån för generation två med den fasta bommen i "V"-form samt med en vikbar sticka - fortfarande med manuellt manövrerad utskjutsbom/sticka men som var så konstruerad att den gick att dra ut relativt långt. Lyftcylindern/cylindrarna blev på dessa byggen betydligt längre.

Ovan: Tidigt "V-aggregat". Ej vändbar bom med en  manuell utskjutsbom. På bilden är även Olov Ekengård (med glasögon) i Räddningskårens uniform.


Anledningen till ändringen av konstruktionen är okänd men det kanske visade sig att konstruktionen med vändbar vikbom inte var hållbar samt att det var besvärligt att vända bommen. Ytterliggare en nackdel var att vajern låg fritt exponerad för väder och vind. Till fördelarna räknas att bärgningsbilen blev kortare i transportläge med en vikbar sticka vilket underlättade vid tex vändning och backning. I samband med att den vändbara vikbommen övergavs finns det exempel på flera olika byggnationer, en, två eller fyra lyftkolvar till huvudbommen i olika dimensioner. Olika längder på huvudbommen och olika typer av stödben.

Ovan: Ännu ett tidigt "V-aggregat" . Ej vändbar bom med en (1) manuell utskjutsbom. OBS två lyftkolvar infästade i sidan på huvudbommen. Obs även stödbenens utseende samt personbilsgrinden som inte är "Ekå-lik". Foto från Monica Ekengård.


Det finns från den här tiden även flera exempel på "bastarder", dvs blandningar av Ekå och Sörling, Ekå och Tranås m m då Ekengård sysslade med modernisering och div ombyggnader av andra fabrikat.


Tredje generationen

Nästa konstruktion som kom på tidigt 1960-tal hade en hydraulisk manövrerad lyftbom - fortfarande i "V"-form - med en lyftkolv. Vikbommen hängde i en vajerstropp i tranportläge. Okänt om utskjutsbommen /stickan var hydraulisk manövrerad men den var betydligt kortare än tidigare och förlängdes vid behov med en lös förlängningsbom.

Ovan: "V-aggregat" av tidig typ med tidig skåpbyggnation. med bla utanpåliggande handtag.


Skåpen på detta/dessa första byggen var något annorlunda byggda, hade utanpåliggande handtag och på en del bakre luckan gick inte "upp i taket". En del skåp hade gångjärn i framkant på den bakre luckan. Skåpets högre främre del hade ett uttag för bränslepåfyllning. Stödbenen hade en annan infästning i hjälpramen och hade inte "rak" överdel. Bakre fjäderfästen låg synliga.

Okänt om det byggdes ett eller flera av ovanstående skåp/aggregat men ganska snart kom en förändring på den bakre delen av aggregatet.

Stödbenen följde nu bommen och överkanten på stödbenen följde skåpets överkant. Vikbommens nedre del var avrundad och hängde även i denna version i en vajerstropp i tranportläge.

Ovan: "V-aggregat" av senare typ med hydrauliskt utskjut och vikbom - en konstruktion mycket nära dagens bärgningsaggregat. Obs stödbenens vinkel samt skåpets anslutning till dessa. Obs att bakskärmens främre del är monterad i skåpbyggnation och den bakre delen är monterad i hjälpramen.


Okänt om utskjutsbommen /stickan var hydraulisk manövrerad men troligen var de det i denna version. Bakre skåpluckan gick på en del skåp fortfarande inte upp i skåptaket men handtaget på denna och de andra skåpdörrarna var nu försänkta.

Nästa version hade bakre luckor som gick upp i taket (men det finns exempel på skåp med olika luckor på h o v sida). På de första aggregaten var stödbenen inte manövreringsbara var för sig - en spak till bägge stödbenen var det som gällde. Vinschen var fast monterat i hjälpramen - fortfarande med vinschvajern ovanpå lyftbommen.

Höger: "V-aggregat" av senare typ. Obs den karaktäristiskt svängda lyftbommen med linstyrning.


Fjärde generationen

I slutet på 1960-talet kom så det aggregat som vi kallar "fjärde generationen". Lyftbommen var tillverkad av fyrkantsstålrör med hydrauliskt utskjut och hydrauliskt vikbom men nu i en "Y"- profil på lyftbommen. Vinschen på detta aggregat var monterat i framkant på lyftbommen med vinschvajern inuti lyftbommen.

Höger: Ekå Wreckers Typ D i Y"- profil, och med vajern löpande initu lyftbommen. Från ca 1970.


Fanns i "C" och "D" utförande - 13 respektive 20 tons lyftkapacitet. Bakskärmarna var nu i "ett stycke", fast monterade i skåpen som i sin tur var förlängda bakåt (det finns dock exempel på byggnationer som är en blandning av den tredje och fjärde generationen, dvs - lyftbommen var av den nya typen men skåpen med bakskärmar var av den äldre typen).


Femte generationen

Runt 1980 kom aggregatet med lyftbommen integrerad med hydrauloljetanken, dvs lyftbommens främre nedre del var hydrauloljetank. Lyftbommen var tillverkad av fyrkantsstålrör och vinschen var monterad framför huvudbommen och ovanpå oljetankens bakre del. "Y"- profilen på lyftbommen var nu borta. Detta aggregat fanns att få med en eller två lyftkolvar och med en eller två vinschar. Detta aggregat utgör grunden för de aggregat som finns än i dag - oavsett tillverkare - om än modifierade och förstärkta.

Ovan: EKÅ aggregat, kallades nu typ D2030. Här med förlängningsbom, stötta och kranhöna monterad. Bild ur broschyr från ca 1980.
____________________________________________________

Källor:
Carmi Verkstads AB.
Egna samlingar.

Intervjuer med och upplysningar av;
Ekengård-Wahlberg, Monika.
Ekström, Gert. Tekniska Museet, Stockholm.
Klint, Fredrik.
Larsson, Lennart. Bro Bärgningsbyggen, Kristinehamn.
Larsson, Bo. Fd anställd vid Carmi Verkstads AB.
Lind, Per.
Matsson, Torbjörn.
Palmqvist, Olof. Fd säljare vid EKÅ.
Ögren, Hans. Bro Wreckers Inc, USA.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Ekå

Sidan skapad i Februari 2006.