Gröna Korsets trafiksamariter
_________________________________________________________________

Innehåll:

Gröna Korset AB

Trafiksamariter

Första hjälpenMotorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) - grundat 1926 - utbildade och organiserade under 1960-talet sk trafik- eller vägsamariter som skulle bistå trafikanter vid nödsituationer. Som symbol för detta användes det Gröna Korset.

Bakgrunden till detta var att Rune Andréasson, vd för MHF - vilken på 1950-talet tillbringade mycket tid i Tyskland - fick inspiration av det tyska Gröna Korset som ägdes av ett försäkringsbolag och som bla tillsammans med Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) startat en form av "vänskapstjänst" där medlemmarna förband sig att hjälpa varandra efter vägen.


Gröna Korset AB

Rune Andréasson fick då idén att starta något liknande i Sverige och MHF bestämde att bilda ett aktiebolag - Gröna Korset AB som till att börja med inte hade någon egentlig uppgift utan bolaget startades endast i namn- och logotypeskyddande syfte. Ganska snart kom dock bolaget att användas till uppgiften att utbilda, organisera och driva MHF´s nya samarittjänst som fick namnet Gröna Korset.
Tanken med denna nya samarittjänst var att finnas till hands och kunna göra en första insats på trafikolyckplatser m m.

Starten för denna verksamhet var den 18 januari 1960. Utbildningen var relativt noggrann. I samråd med Röda Korset ordnades en 6 dagar lång utbildning som följdes av kvällskurser 10 kvällar i rad á 2 timmar i samarbete med Röda Korset och läkare där kursdeltagarna fick ta del av ett dussintal huvudämnen som tex kroppens byggnad och funktion, omhändertagande av skadad, sårbehandling, förbandsläggning, kostgjord andning samt lyft och transport av skadade m m. I september 1960 hade 600-700 MHF-medlemmar genomgått kusen och i mitten av 1960- talet fanns det ca 1300 godkända trafiksamariter. Hur länge denna verksamhet bedrevs är okänt men troligen i stor skala under hela 1960-talet för att sedan succsesivt avta.


Trafiksamariter

Trafiksamariterna fick förutom ovan nämnda Första hjälpen-utbildning - utbildning i uppträdande på trafikolyckplats, fordonslära och trafikdirigering m m. I bilen medfördes förutom Första hjälpen-utrustning även varningstrianglar, bensindunk, sandpåse, filtar, bogserlina m m. På bilens vindruta fanns även ett grönt kors anbringat. Varje trafiksamarit hade även en särskild av MHF utfärdad legitimationshandling med foto samt en armbindel med ett grönt kors på.

På äldre foto från tiden syns trafiksamariter uppträda i uniform. Det är oklart om uniform tillhandahölls. Att "aktiva motormän" på 1950- och 1960-talet uppträdde i båtmössa och i uniformsliknande plagg var dock inte ovanligt och samma förhållande borde gälla MHS´s trafiksamariter.

Ovan: Trafiksamarit i arbete. Foto från MHF.


Första hjälpen

Trafiksamariterna uppgift var att i första hand ge Första hjälpen, se till att ambulans och bärgare larmades men kunde även hjälpa till vid tex motorstopp och dikeskörningar genom att göra en insats eller att tillkalla bärgare. Utsättande av varningstriangel och trafikdirigering vid olyckplats hörde till uppgifterna samt att se till att underlätta tex ambulansens framkomlighet. Upptagande av vittnesuppgifter av i olyckor inblandade trafikanter kunde också göras. Dock var trafiksamariterna noga instruerade att dom EJ fick uppträda som polis eller på annat sätt utföra - eller "ta ifrån" någon - arbete som normalt sköttes av polis, läkare, ambulans eller bärgningspersonal utan deras uppgift och skyldighet, var att enbart hjälpa till och assistera där det behövdes.

Att trafiksamariterna fyllde en i tiden viktig uppgift kan inte förnekas. Kunskapen hos allmänheten i Första hjälpen var dålig, utbildningen av ambulanspersonal var bristfällig och i många fall obefintlig. Någon statistik över uppförda uppdrag finns inte tillgänglig men 1966 - då det fanns ca 1300 trafiksamariter - gjorde initiativtagaren Rune Andréasson en utvärdering av verksamheten. I 14 % av fallen ansåg trafiksamariterna att deras insatts kunde ha betytt skillnaden mellan liv och död.

Trafiksamariterna utförde sitt arbete på trafikolyckplatsen eller i andra nödsituationer helt utan ersättning förutom vid tillhandahållande av bränsle m m.

Trafiksamariternas verksamheten upphörde troligen under 1970- talet.
____________________________________________________

Källor:
Andréasson, R. Gawell, J. Gerentz, S. (1997) Bilismens genombrott i Sverige. Förlag: Uppsala Puplishing House AB.
Andréasson, R. (1994) Människan och trafiken - Ett bidrag till trafikmedicinens historia. Förlag: T. Fischer & Co.
Arkivmaterial från Ansvar.
Eget arkiv.

Tidningen: Parollen nr. 1. 1961
Tidningen: Parollen nr. 2. 1962

Intervjuer med och upplysningar av;
Andréasson, Rune. Fd vd MHF.
Geuken, Rose-Marie. SalusAnsvar AB.
Lundkvist, Sune. MHF
Nerman, Anders. Fd chefsjurist Ansvar.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Gröna Korset

Sidan skapad i Juli 2003.