Gröna Korset
_________________________________________________________________

Innehåll:

Gröna Korsets Trafiksamariter

Gröna Korstjänsten

Bildarkiv

Under 1960- talets första hälft fanns det två organisationer - med helt skilda verksamheter men under samma "huvudmannaskap" - som använde det Gröna Korset som symbol.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) - grundat 1926 - utbildade och organiserade under 1960-talet sk trafik- eller vägsamariter som skulle bistå trafikanter vid nödsituationer. Starten för denna verksamhet var den 18 januari 1960 och som symbol användes det Gröna Korset.

MHF och Ansvar startade i slutet av mars 1960 en egen räddningsorganisation vilken skulle serva MHF´s medlemmar - och i praktiken även Ansvars kunder - med billig ambulans- och bärgningsservice. Även denna organisationen - "MHF´s och Ansvars Gröna Korstjänst" eller som det ofta lite enklare kallades; "Gröna Korstjänsten" - använde det Gröna Korset som symbol.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2003.